Gå videre til hovedindhold.

Hotels.coms vilkår og betingelser

Udskriv hele siden

Hotels.coms vilkår og betingelser

Udskriv hele siden

Teksten herunder er kun oversat som retningslinje for dig. I tilfælde af at der skulle være en konflikt mellem denne version og den originale engelske version (klik her), er det den engelske version, der gælder.

 
Udtrykkene "vi", "os", "Firma" og "Hotels.com" henviser til Hotels.com, L.P., et Texas Limited Partnerskab, der har sit registrerede kontor på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, dets søsterselskaber og/eller respektive leverandører og udbydere ("Hotels.com"), og "du" henviser til den individuelle person, der opretter en konto hos os og/eller den kunde, der bestiller en reservation via os direkte ved brug af denne hjemmeside, eller indirekte via en af vores søsterselskaber, som vi yder service til. Denne website tilbydes til dig og er betinget af din accept uden modifikationer af betingelserne, vilkårene og påbuddene, der er indeholdt heri, som de forefindes på det tidspunkt, reservationen blev foretaget. Enhver brug af din konto af dig selv samt vores anvendelse af de informationer, der er tilknyttet din konto sammen med de reservationer, du bestiller igennem os, er underlagt de følgende betingelser, vilkår og notitser. Din brug af dette websted udgør din accept af alle sådanne vilkår, betingelser og bemærkninger. Hvis du ikke accepterer disse betingelser og vilkår, har du ikke tilladelse til at bruge denne website. Hotels.com kan udvide fortjenesten ved arrangementer i denne aftale til dets søsterselskaber, som tilbyder online rejseservice under Hotels.coms navn i Storbritannien.
 
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUGERBEGRÆNSNING 
 
Dette websted er for personlig ikke-kommerciel brug. Indholdet og information om denne website (inklusive, uden begrænsning, priser og disponibilitet for rejseservicer), lige så meget som infrastruktur brugt til at bringe sådanne indhold og information, er Hotels.coms ejendom eller dens leverandører og partnere. I henhold hertil er det en betingelse for brug af dette websted, at du accepterer ikke at bruge websteder eller dets indhold eller oplysninger til noget kommercielt eller ikke-personligt formål (direkte eller indirekte). Du har ret til at oprette begrænsede kopier af din rejseplan (og tilhørende dokumenter) for rejser eller serviceydelser, der er købt gennem dette websted, men du accepterer, at du ikke må ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, oprette afledte værker fra, overføre, sælge eller videresælge nogen oplysninger, software, produkter eller serviceydelser, som er opnået fra dette websted. Hertil kommer, at du, uanset om du har et kommercielt formål med rejsen eller ej, indvilliger i ikke at:
 
• have adgang til, overvåge eller kopiere ethvert indhold eller oplysninger fra denne hjemmeside ved hjælp af robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel eller ved en manuel proces til et hvilket som helst formål uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra Hotels.com, L.P.; 
• bryde bestemmelserne i nogen som helst robotudelukkelsesrubrik på denne hjemmeside eller at videregive eller cirkulere andre forhold anvendt for at forhindre eller begrænse adgangen til denne hjemmeside; 
• tage nogen som helst skridt, der, efter Hotels.coms skøn, pålægger eller som kan pålægge, en urimelig eller disproportioneret stor byrde på Hotels.coms infrastruktur; eller 
• deep-linke til noget sted på denne hjemmeside (inkl. og uden indskrænkninger, bestillingskanal til nogen rejsetjeneste) ligegyldigt med hvilket formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Hotels.com 
 
ANSVARSFRASKRIVELSE
 
INTET I DENNE AFTALE ER ANSET FOR ELLER VIL KUNNE BLIVE ANSET FOR AT BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE VORT ANSVAR OVER FOR SVINDEL ELLER FOR PERSONLIG SKADE ELLER DØDSFALD, DER ER FORÅRSAGET AF VOR UAGTSOMHED.
 
OPLYSNINGER, PRODUKTER OG SERVICER, DER VISES PÅ DETTE WEBSTED, KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TRYKFEJL. I SÆRDELESHED KAN HOTELS.COM OG SØSTERORGANISATIONER IKKE GARANTERE FOR NØJAGTIGHEDEN AF, OG MÅ FRALÆGGE OS ETHVERT ANSVAR FOR UNØJAGTIGHEDER VEDRØRENDE HOTELLER ELLER ANDRE LEVERANCER SOM FOTOGRAFIER, HOTELBYGNINGER, KRYDSTOGTER, AUTOMOBIL- OG ANDRE PRODUKTBESKRIVELSER OG LISTER OMFATTENDE HOTELFACILITETER SAMT ANDRE PRODUKTBESKRIVELSER VIST PÅ DETTE WEBSTED, HVORAF MANGE OPLYSNINGER ER UDARBEJDET AF DE RESPEKTIVE LEVERANDØRER. 
 
HOTELKLASSIFICERINGERNE, DER VISES PÅ DENNE HJEMMESIDE, ER KUN GIVET SOM GENEREL VEJLEDNING, OG HOTELS.COM OG DETS SØSTERSELSKABER GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN AF DENNE KLASSIFICERING. DER FØJES REGELMÆSSIGT ÆNDRINGER TIL OPLYSNINGERNE HERI. HOTELS.COM, SØSTERORGANISATIONER OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER HAR RET TIL, TIL ENHVER TID, AT ÆNDRE OG/ELLER FORBEDRE INDHOLDET AF DETTE WEBSTED.
 
HOTELS.COM, DETS SØSTERSELSKABER OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER MÅ IKKE ANSES SOM REPRÆSENTANTER FOR EGNETHEDEN AF DE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, SOM ER INDEHOLDT PÅ DENNE HJEMMESIDE LIGEGYLDIGT TIL HVILKET FORMÅL, OG INDBEFATNING ELLER SALGSUDBUD AF PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DENNE HJEMMESIDE ER IKKE ENSBETYDENDE MED, AT HOTELS.COM ELLER SØSTERSELSKABER GODKENDER ELLER ANBEFALER SÅDANNE PRODUKTER ELLER TJENESTER. 
 
ALLE DISSE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG SERVICER GIVES "SOM DE FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART. HOTELS.COM, DETS SØSTERSELSKABER OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE DISSE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG SERVICEYDELSER, INKLUSIVE ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJERFORHOLD OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER.
 
TRANSPORTØRER, INDKVARTERINGSSTEDER OG ANDRE LEVERANDØRER AF REJSER ELLER ANDRE TJENESTER TIL HOTELS.COM, ER UAFHÆNGIGE KONTRAHENTER OG IKKE AGENTER ELLER ANSATTE AF HOTELS.COM ELLER SØSTERORGANISATIONER. HOTELS.COM OG DETS SØSTERSELSKABER ER IKKE ANSVARLIGE FOR HANDLINGER, FEJL, UDELADELSER, REPRÆSENTATIONER, GARANTIER ELLER FORGLEMMELSER FOR NOGEN AF DISSE LEVERANDØRER FOR NOGEN SOM HELST SKADE, DØD, MATERIEL SKADE ELLER ANDEN SKADE ELLER UDGIFTER, DER RESULTERER HERAF. HOTELS.COM OG SØSTERORGANISATIONER KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR ELLER PÅLÆGGES ERSTATNING FOR FORSINKELSER, AFLYSNINGER, OVERBOOKING, STREJKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE HÆNDELSER, SOM STÅR OVER VORES DIREKTE KONTROL, EJ HELLER ER VI ANSVARLIGE FOR EKSTRAOMKOSTNINGER, FORSØMMELSER, FORSINKELSER ELLER HANDLINGER FORÅRSAGET AF REGERINGER ELLER MYNDIGHEDER.
HOTELS.COM, SØSTERORGANISATIONER OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, STRAFBARE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER, SOM KAN HENFØRES TIL ENHVER ANVENDELSE AF DETTE WEBSTED, EJ HELLER FOR INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER HENTET VIA DETTE WEBSTED ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE ER TILEGNET GENNEM BRUGEN AF DETTE WEBSTED, DET VÆRE SIG GENNEM KONTRAKTER, SKADEVOLDENDE HANDLINGER, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OGSÅ SELVOM HOTELS.COM, SØSTERORGANISATIONER OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SKADER. DA NOGLE STATER OG JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, GÆLDER OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DEM.
 
HOTELS.COM ELLER SØSTERSELSKABER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGETAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF NETBANK, ELLER FORSINKELSE AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL NETBANKSIDEN.
 
SKADESLØSHOLDELSE 
 
Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Hotels.com, dets søsterselskaber og/eller deres respektive leverandører samt enhver af deres medarbejdere, direktører og agenter for alle erstatningskrav, der er forårsaget af handlinger, krav, generhvervelser, tab, skader, bøder eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art, inklusive, men ikke begrænset til, rimelige udgifter til juridisk og regnskabsmæssig hjælp, som rejses af: 
• Dem eller på Deres vegne ud over det ansvar, der beskrives ovenfor, eller 
• af tredjepart som følge af 
     o Dit brud på denne aftale eller de dokumenter, der henvises til heri; 
     o Deres overtrædelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder, eller 
     o Deres brug af dette websted. 
 
INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT ANVENDELSE 
 
Som en betingelse for din brug af dette websted, garanterer du, at du ikke vil bruge dette websted til noget formål, der er lovstridigt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser og bemærkninger.
 
LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER 
 
Denne hjemmeside kan indeholde hyperlinks til hjemmesider, der drives af andre parter end Hotels.com. Disse hyperlinks er kun givet til dig som reference. Hotels.com har ingen kontrol over disse hjemmesider og er ikke ansvarlig for deres indhold eller brugen af dem. Hotels.com medtager hyperlinks til sådanne hjemmesider, uden at det betyder en godkendelse af materialet eller nogen tilknytning til deres operatører.
 
TILGÆNGELIG SOFTWARE PÅ DETTE WEBSTED 
 
Den software, det er muligt at downloade fra denne hjemmeside ("Software"), er ophavsretslige værker, der tilhører Hotels.com, dets søsterselskaber og/eller deres leverandører. Din anvendelse af Softwaren er reguleret af slutbrugerlicensaftalen, hvis den forefindes, som medfølger eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftalen"). Du må ikke installere eller anvende nogen Software, som ledsages af eller inkluderer en Licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i Licensaftalen.
 
For software, der ikke følges af en licensaftale, giver Hotels.com, L.P. hermed dig, brugeren, en personlig licens, der ikke kan videregives til andre, til at bruge softwaren til visning og i øvrigt bruge dette websted i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne og ikke til andet formål.
 
Bemærk venligst, at al Software, inklusive- og uden begrænsninger - al HTML-kode og alle Active X -kontroller, der er indeholdt på denne hjemmeside, ejes af Hotels.com, dets søsterselskaber og/eller deres leverandører, og er beskyttet af ophavsretslige love og bestemmelser i internationale traktater. Enhver reproduktion eller videredistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt ved lov, og kan medføre strenge civile og kriminelle straffe. Overtrædelse straffes strengt.
 
UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE, ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT AT KOPIERE ELLER REPRODUCERER SOFTWAREN TIL NOGEN SOM HELST ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION. SOFTWARE ER KUN OMFATTET AF GARANTI, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN.
 
De accepterer, at Softwaren og enhver medfølgende dokumentation og/eller teknisk information er underlagt gældende amerikanske eksportkontrollove og restriktioner. Du accepterer ikke at eksporterer eller videre eksportere softwaren, direkte eller indirekte, til nogen lande, for hvilke USA's eksportbegrænsninger er gældende.
 
BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF RABATKODER

Rabatkoder ("Kuponer") kan anvendes ved forudbetaling af hotelreservationer, dog ikke ved reservationer hos ikke-deltagende hoteller. En liste over disse kommunikeres sammen med den enkelte kupon. 
De deltagende hoteller kan til enhver tid ændres.
Kuponer, der angiver rabat i en bestemt valuta (f.eks. en rabat på 10 euro), kan ikke benyttes til reservationer, som betales i en anden valuta. 
Hvis rabatten angives i procent (f.eks. 10 % rabat), og flere værelser reserveres på samme tid (f.eks. når du reserverer to værelser eller mere på samme reservation), fratrækkes rabatten kun prisen for det første værelse på reservationen. 
Særlige begrænsninger for anvendelse af kuponen kommunikeres sammen med den enkelte kupon. 
Der kan kun anvendes én kupon pr. reservation. De sædvanlige reservationsvilkår og -betingelser er gældende, og alle reservationer afhænger af ledig kapacitet. Kuponer må ikke sælges eller videregives. 

Alle skatter, afgifter, gebyrer og tillægsgebyrer gælder for reservationer foretaget med kuponer. Disse gebyrer skal betales på reservationstidspunktet eller direkte til hotellet, og du er selv ansvarlig for dette. Kuponer er kun gældende, når de indløses i henhold til alle vilkår og betingelser for tilbuddet. Kuponer kan ikke ombyttes til kontanter eller lignende. 

Kuponer, der kan anvendes én gang, anses for at være fuldt anvendte, når en berettiget reservation er blevet foretaget, og de vil ikke blive returneret eller erstattet. Der vil ikke blive ydet nogen refusion, hvis en kupon indløses delvist. Kuponer, der kan anvendes flere gange, anses for at være fuldt anvendte i henhold til de restriktioner, der er angivet i de specifikke vilkår og betingelser for kuponen. 

Hvis rejsedatoerne ændres efter anvendelse af en kupon, kan den samme kupon ikke anvendes på de nye rejsedatoer. Kuponer kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft til reservationer, som allerede er betalt. 
Kuponer kan ikke anvendes af rejsebureauer, som er tilknyttet Hotels.coms program for rejsebureauer. 
Hotels.com forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser eller tilbagetrække kuponer til enhver tid.
 
VILKÅR, BETINGELSER OG GARANTIER 
 
Gebyr for skatteinddrivelse 
 

 

Du accepterer, at med undtagelse af det nedenfor anførte vedrørende skatteforpligtelserne af de beløb, vi tager for vores ydelser, opkræver Hotels.com ikke nogen skatter til indbetaling til de relevante skattemyndigheder. Skatteopkrævninger for hoteltransaktioner af typen "betal nu/betal online" er de estimerede skatter (fx salg og anvendelse, ophold, skat på værelset, punktafgifter, moms, mv.), som Hotels.com betaler til hotelleverandøren som skatter for leje af hotelværelset. Hotelleverandørerne fakturerer Hotels.com for skattebeløbene. Hotelleverandørerne er ansvarlige for betaling af de gældende skatter til de relevante skattemyndigheder. 


 
Skattepligtighed og gældende skattetakster varierer meget fra sted til sted. Hotels.coms virkelige skatteudgifter, som betales til leverandørerne kan afvige fra gebyret for skatteinddrivelsen, afhængigt af rater, skattepligtighed, etc. og det tidspunkt, hvor vores kunder anvender indkvarteringsstedet.
 
Bestillingsgebyr 
 
Vi tager servicegebyrer som led i vores betaling for at foretage din rejsereservation. Vores servicegebyrer varierer afhængigt af beløbet og typen af reservation.
 
DETALJER FOR BETAL ONLINE/BETAL NU ELLER BETAL SENERE/BETAL VED INDKVARTERINGSSTEDET
 .

For visse indkvarteringssteder kan du, når du booker via Hjemmesiden, blive præsenteret for betalingsmulighederne "betal nu/betal online" eller "betal senere/betal på indkvarteringsstedet". Hvis du vælger muligheden "betal nu/betal online", vil vi gøre denne tjeneste tilgængelig for dig direkte, og du vil med det samme blive opkrævet beløbet i den af dig valgte valuta. Det selskab, der opkræver beløbet og trækker det fra dit betalingskort, vil være TPX eller et andet af de Hotels.com-selskaber, der opererer som Hotels.com, og betalingen vil blive opkrævet på vegne af Hotels.com L.P. ‘TPX’ betyder Travel Partner Exchange S.L., der har hjemsted på adressen Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Spanien. 

Hvis du vælger muligheden "betal senere/betal på indkvarteringsstedet", vil indkvarteringsstedet opkræve beløbet i den lokale valuta på tidspunktet for dit ophold. Såfremt du har valgt muligheden "betal senere/betal på indkvarteringsstedet", vil indkvarteringsstedet gøre denne tjeneste tilgængelig for dig direkte. For så vidt angår sådanne transaktioner vil der blive indgået en aftale mellem dig og indkvarteringsstedet, og vi fungerer udelukkende som formidler mellem dig og indkvarteringsstedet (men ikke som betalingsformidler). Vi videresender oplysningerne om din reservation til den pågældende ejendom og sender dig en bekræftelses-email for og på vegne af indkvarteringsstedet. Hvis du vælger "betal senere/betal på indkvarteringsstedet" og du ikke møder op eller annullerer din reservation, vil indkvarteringsstedet fratrække et udeblivelsesgebyr eller annullationsgebyr (oplysningerne om et eventuelt gebyr vil blive givet til dig som en del af reservationsprocessen). I et sådant tilfælde trækker enten indkvarteringsstedet, Hotels.com eller et andet Hotels.com-selskab udeblivelsesgebyret eller annullationsgebyret i valutaen, som er gælde i indkvarteringsstedets land.

 

Der henvises til de oplysninger, der vises i forbindelse med reservationen, hvori det bekræftes, hvordan og hvornår betalingen vil finde sted. Skatteprocenten og valutakursen kan ændre sig i tiden mellem din reservation og dit ophold. Du skal angive detaljerne for dit betalingskort og leverandøren, ellers vil Hotels.com ofte skulle bekræfte: (i) betalingskortets gyldighed (via et gebyr til pålydende værdi, der refunderes i løbet at få dage eller trækkes fra den endelige betaling til leverandøren) og, (ii) de tilgængelige midler på betalingskortet (bekræftes af banken, der udsteder dit kreditkort). Hotels.com og indkvarteringsstederne forbeholder sig retten til at annullere din reservation, hvis den fulde betaling ikke modtages til tiden.

Mange banker og kreditkortudstedere opkræver et transaktionsgebyr fra deres kontohavere, når kortudstederen og forhandleren (som defineret af kortets mærke, f.eks. Visa, MasterCard, American Express) befinder sig i forskellige lande. Hvis dette er tilfældet, fastsættes valutakursen og eventuelle transaktionsgebyrer udelukkende af banken eller den instans, der behandler transaktionen. Disse gebyrer kan pålægges af kortudstederen som en afgift til kortholderens konto. Det betyder, at det opgivne beløb i dit kontoudtog kan være forskelligt fra det beløb, der vises på faktureringsoversigten for en reservation, som er foretaget på denne hjemmeside. Hvis du har spørgsmål om disse gebyrer eller den valutakurs, der er anvendt på din reservation, skal du kontakte din bank.

Du anerkender, at Hotels.com aftaler visse værelsespriser med indkvarteringssteder på forhånd for at formidle reservationer. Værelsesprisen, der vises på hjemmesiden, er en blanding af de værelsespriser, der på forhånd er aftalt for værelser og servicegebyret, som Hotels.com tager. Du giver Hotels.com tilladelse til at reservere for den samlede reservationspris, hvilket inkluderer værelsesprisen, der fremgår på hjemmesiden, samt skatteinddrivelsesgebyr, servicegebyr og, når det er relevant, afgifter for Hotels.coms tjenester. Du accepterer, at Hotels.com opkræver den samlede reservationspris fra dit kreditkort. Når du indsender dit reservationskrav, giver du Hotels.com, inklusive Travelscape, LLC eller Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), ret til at formidle din reservation, inklusive at lave betalingsaftaler med indkvarteringssteder.

 

MULIGHED FOR BETALING VIA TREDJEMAND

 

Udover betaling med kort kan du også vælge andre betalingsmuligheder, fx at betale i rater, hvilket tilbydes af andre leverandører end Hotels.com ("Tredjemands betalingsmuligheder"). Hvis du vælger en Tredjemands betalingsmulighed, er du underlagt denne tredjemands gældende vilkår og betingelser, som du skal læse og acceptere, når du vælger den ønskede betalingsmulighed. En eventuel aftale, som du måtte indgå med en tredjemand indgås mellem dig og den pågældende tredjemand. Hotels.com fungerer alene som formidler for sådan tredjemand. Eventuelle prisændringer, som følge af at en Tredjemands betalingsmulighed vælges, vil blive vist forud for den pågældende booking. Vores kundeservicemedarbejdere er ikke i stand til at yde assistance i forbindelse med Tredjemands betalingsmuligheder. Spørgsmål til Tredjemands betalingsmuligheder skal sendes direkte til den pågældende tredjemand.


PRISER

Priserne for rejseprodukterne er som angivet på hjemmesiden fra tid til anden, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Priserne kan til enhver tid ændres, men ændringerne vil ikke påvirke de reservationer, der allerede er accepteret. Til trods for Hotels.coms bedste indsats kan nogle af de angivne rejseprodukter på hjemmesiden være anført med forkert pris. HOTELS.COM FORBEHOLDER SIG UDTRYKKELIGT RETTEN TIL AT RETTE EVENTUELLE PRISFEJL PÅ VORES HJEMMESIDE OG/ELLER FOR RESERVATIONER, DER IKKE ER GENNEMFØRT, OG SOM ER FORETAGET MED DEN FORKERTE PRIS. I SÅDANNE TILFÆLDE, HVOR MULIGT, VIL VI GIVE DIG MULIGHEDEN FOR AT BEHOLDE DIN AFVENTENDE RESERVATION TIL DEN KORREKTE PRIS, ELLERS AFBESTILLER VI DIN RESERVATION UDEN STRAFGEBYR. Hverken Hotels.com eller noget indkvarteringssted er forpligtet til at levere rejseprodukter til dig til en forkert (lavere) pris, selvom du allerede har modtaget bekræftelsen på din reservation.


SÅDAN VISER VI PRODUKTER OG TJENESTER PÅ HOTELS.COM

Rejsende har mange muligheder for at finde det perfekte indkvarteringssted på Hotels.com. Sorteringsindstillingerne gør det muligt for rejsende at sortere deres resultater efter pris, anmeldelser og andre kriterier. Filtreringsindstillingerne gør endvidere, at rejsende kan inkludere eller ekskludere forskellige muligheder alt efter, hvilke behov de har. Hvis der ikke vælges nogen muligheder, viser Hotels.com en række relevante resultater baseret på kriterierne nedenfor.
Standardindstillingen "Mest populære" viser de mest relevante overnatningssteder ud fra dine søgekriterier, så du hurtigt og nemt kan finde det tilbud, der passer bedst til dig. Vi vurderer relevans ud fra faktorer som overnatningsstedets beliggenhed, dets gæstebedømmelser, dets popularitet (målt på antallet af rejsende, der har reserveret overnatningsstedet), kvaliteten af oplysningerne om overnatningsstedet samt konkurrencedygtigheden af priser og tilgængelighed sammenlignet med andre overnatningssteder - alt sammen taget i betragtning af dine øvrige søgekriterier. Den kompensation, vi får fra et overnatningssted, når dette modtager reservationer via vores hjemmesider, tages også med i betragtningen, når vi sorterer overnatningssteder, som har lignende tilbud baseret på ovenstående faktorer. Når resultaterne sorteres efter noget andet end standardindstillingerne (f.eks. pris eller antal stjerner), vil lignende overnatningssteder blive vist ud fra faktorerne ovenfor.

Hos Hotels.com forbedrer vi hele tiden vores service, så vi kan blive ved med at give rejsende den bedst mulige oplevelse. Derfor er det muligt, at vi af og til tester forskellige algoritmer for standardsorteringsrækkefølgen.

ÆNDRINGER ELLER AFBESTILLINGER
 
Du kan ændre eller afbestille din indkvarteringsreservation online under dine reservationer, når du har logget på din Hotels.com-konto, ved at ringe til os på 80 34 76 48.
Du kan ændre dit gæstenavn, sengetype, ryger- eller ikke-ryger, særlige ønsker, adgangsvalg, værelsestype, antallet af gæster og rejsedatoer uden at skulle betale et ekstra gebyr til Hotels.com. Leverandørerne kan påføre yderligere gebyrer for ændringer og/eller afbestilling. Gebyrerne varierer alt efter reservation. Se venligst oplysningerne i bekræftelses-e-mailen.
 

 
Du indvilliger i at betale leverandørerne de afbestillings- eller ændringsgebyrer, som bliver pålagt dig, når indkvarteringsstedet stiller denne tjeneste til rådighed for dig direkte. Når det er os, der stiller denne tjeneste til rådighed for dig, forbeholder vi os ret til at opkræve dig for eventuelle afbestillings- eller ændringsgebyrer, som vi påføres, hvis vi afbestiller eller ændrer dine reservationer hos indkvarteringsstedet. I begrænsede tilfælde tillader indkvarteringsstederne ikke ændringer eller afbestillinger af reservationer, og dette vil fremgå af reglerne og restriktionerne for reservationen. Du indvilliger ligeledes i at overholde de vilkår og betingelser, som er blevet pålagt dig med hensyn til dine reservationer.

 

Hotels.com (og de pågældende leverandører) forbeholder sig ret til at afbestille en reservation, hvis de ikke rettidigt modtager fuld betaling af et eventuelt gældende ændringsgebyr vedrørende reservationen.

Du har ikke automatisk ret til at afbestille, medmindre sådanne rettigheder angives af indkvarteringsstederne i deres specifikke regler og begrænsninger, hvilke du oplyses om inden reservationen. For god ordens skyld præciseres det, at du ikke automatisk har ret til at annullere din aftale med os, medmindre sådanne rettigheder ydes af det indkvarteringssted, som din reservation vedrører, og fremgår af deres specifikke regler og restriktioner, som du oplyses om inden reservationen. I tilfælde af at indkvarteringsstedet ikke kan imødekomme din reservation, vil Hotels.com ikke være ansvarlig for eventuelle omkostninger pålagt ved flytning til anden beliggenhed.
 
Hvis du ikke dukker op til den første overnatning for din reservation, men du planlægger at tjekke ind til efterfølgende overnatninger, skal du bekræfte reservationen hos Hotels.com senest på den oprindelige indtjekningsdato for at forhindre afbestilling af hele reservationen. Hvis du ikke bekræfter reservationsændringerne hos Hotels.com, kan hele reservationen blive afbestilt, og du får kun udbetalt refusion i henhold til det pågældende hotels regler og begrænsninger som oplyst under reservationsprocessen. 

Disse vilkår og betingelser må ikke ændres af uautoriserede personer, herunder ansatte i Hotels.com.

Uanset om denne tjeneste stilles til rådighed for dig af os, når du betaler online, eller stilles til rådighed af indkvarteringsstedet, når du vælger at betale senere, vil du i din bekræftelses-e-mail blive orienteret om indkvarteringsstedets regler og vilkår.

Platformen for Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelse er tilgængelig på http://ec.europa.eu/odr.
 
VILKÅR OG BETINGELSER FOR HOTELS.COM™ REWARDS
 
Hotels.com Rewards er et loyalitetsprogram fra Hotels.com (“Programmet”). For hver nat, du reserverer og gennemfører på et deltagende Hotels.com Rewards-overnatningssted, samler du 1 stempel (”Stempel”). Når du samler 10 stempler hos os, giver vi dig 1 bonusnat, som du kan indløse ("Bonusnat"). Bonusnatten inkluderer ikke skatter og gebyrer, som skal betales, når du indløser din bonusnat. Du skal også betale et indløsningsgebyr (”Indløsningsgebyr”), når du indløser din bonusnat via vores hjemmeside eller mobilens browser. Du opkræves ikke et indløsningsgebyr, når du indløser din bonusnat via vores mobilapp. Alle reservationer skal enten foretages online eller via vores kundeservice. Du kan kun samle stempler eller indløse bonusnætter på et kvalificeret Hotels.com Rewards-overnatningssted.


Programmet er åbent for alle over 18 år, der tilmelder dig Hotels.com med en gyldig e-mailadresse, og som tilmelder sig Programmet. Selskaber, organisationer og andre grupper kan ikke tilmelde sig. Medarbejdere hos Expedia, Inc. kan ikke samle stempler eller indløse bonusnætter, hvis de reserverer via programmet B.E.S.T., eller hvis de anvender en medarbejderrabat. Hvis en medarbejder hos Expedia, Inc. foretager en reservation uden brug af rabat, kan vedkommende samle stempler og bonusnætter hos Hotels.com

SÅDAN SAMLER DU STEMPLER


Du indsamler 1 stempel, hver gang du opholder dig en nat på et kvalificeret Hotels.com Rewards-overnatningssted. Saml 10 stempler, og vi giver dig 1 bonusnat. Du skal være logget på din Hotels.com-konto, når du reserverer online eller via vores mobilapp, så vi kan føje de indsamlede stempler til din konto efter dit ophold. Hvis du foretager en reservation over telefonen, skal du give os den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, så vi ved, hvor stemplerne skal tilføjes. Kun Hotels.com Rewards-medlemmer kan indsamle stempler. Andre gæster på den samme reservation kan ikke, og du kan ikke indsamle stempler for hotelreservationer, som du har foretaget, før du meldte dig til Programmet.


Vi føjer eventuelle indsamlede stempler til din konto op til 72 timer efter, at du er tjekket ud fra Hotels.com Rewards-overnatningsstedet. Hvis du indsamler stempler, og vi senere får grund til at tro, at du ikke har gennemført opholdet (et "ugyldigt stempel"), forbeholder vi os retten til at fjerne disse ugyldige stempler fra din konto. Dette kan være i tilfælde, hvor du har afbestilt din reservation, eller ikke tjekker ind på hotellet. Stemplet anses i så fald for ugyldigt. Ugyldige stempler tæller ikke med i de 10 stempler, du skal samle for at indløse en bonusnat.

 

Du kan til enhver tid tjekke din konto for at se, hvor mange stempler, du har indsamlet. Du logger blot på Hotels.com eller vores mobilapp. Du er ansvarlig for at sørge for, at din konto altid er korrekt. Hvis du mener, at du ikke har indsamlet det rette antal stempler, så undersøger vi det for dig. Som tidligere nævnt, hvis eventuelle reservationer er ugyldige, fjerner vi dem fra din konto.


Udover ovenstående kan du ikke indsamle stempler for følgende:
1.    Reservationer foretaget med en Hotels.com-partnerside
2.    Reservationer foretaget, før du tilmeldte dig Programmet
3.    Pakkereservationer, dvs. hotel + flyrejse
4.    Nogle reservationer foretaget ved brug af en rabatkupon eller kode - du bør se vilkårene for disse for flere detaljer
5.    Reservationer, der er foretaget gennem grupperejseservice
6.    Reservationer, der ikke koster dig noget, dvs. de er gratis
 
SÅDAN INDLØSER DU BONUSNÆTTER


Når du indsamler 10 stempler, giver vi dig 1 bonusnat, som du kan indløse på ethvert kvalificeret Hotels.com Rewards-overnatningssted. Du kan indløse din bonusnat online eller via vores mobilapp.


Den maksimale værdi af din bonusnat er baseret på værdien af de 10 stempler, du har indsamlet, så længe de ikke er udløbet. Værdien svarer til den gennemsnitlige dagspris, eksklusive skatter og gebyrer, af de stempler, du har indsamlet. Hvis du har indsamlet et stempel med en hemmelig pris på Hotels.com (se definitionen nedenfor), er det den pris, og ikke standardprisen, der vil blive brugt i beregningen. Du skal betale for skatter, gebyrer, måltider og andre omkostninger forbundet med din bonusnat. Du skal også betale et indløsningsgebyr, når du indløser din bonusnat på vores hjemmeside eller via mobilens browser. Du opkræves ikke et indløsningsgebyr, hvis du indløser din bonusnat via vores mobilapp.


Hvis du anvender forskellige valutaer, når du indsamler dine 10 stempler, bliver værdien af hver enkelt nat beregnet ud fra valutaen i det land, du befandt dig i, da du tilmeldte dig Programmet.


Bonusnætter er underlagt alle gældende reservationsvilkår og -betingelser. Du indsamler ikke et stempel, når du indløser din bonusnat. Indsamlede stempler har ingen kontant værdi, og du kan ikke indløse din bonusnat mod kontantudbetaling.


Hvis du indløser din bonusnat for et ophold, der koster mindre end den maksimale værdi af din bonusnat, får du ikke forskellen udbetalt, hverken i kontanter, med tilgodehavendebevis eller andet. Du kan sagtens indløse din bonusnat mod et ophold, der koster mere end den maksimale værdi af din bonusnat, så længe du betaler forskellen.


Hvis du har mere end 1 bonusnat, du kan indløse, kan du vælge, hvilken reservation du vil anvende den på. Hvis du vælger at indløse flere bonusnætter for den samme reservation, opkræves du et indløsningsgebyr for hver bonusnat. Du kan ikke kombinere din bonusnat med et andet tilbud, en rabatkupon eller -kode, medmindre vilkårene og betingelserne for disse angiver, at det er muligt. Det betyder, at når du reserverer et ophold, hvor du indløser din bonusnat, vil du sædvanligvis ikke være i stand til at få yderligere rabat på reservationen.


Hvis du indløser din bonusnat på en reservation med mere end 1 overnatning, anvender vi automatisk dens værdi på den dyreste overnatning i reservationen, afhængig af den maksimale værdi.


Bonusnætter er underlagt alle gældende afbestillingspolitikker, som Hotels.com Rewards-overnatningsstedet har videregivet til os. Hvis du afbestiller en bonusnat, hvor du, hvis du havde betalt for reservationen og efterfølgende afbestilt den, ville have modtaget fuld refusion, indsætter vi bonusnatten på din konto igen og refunderer det eventuelle indløsningsgebyr. Hvis du afbestiller en bonusnat, hvor du, hvis du havde betalt for reservationen og efterfølgende afbestilt den, ville have modtaget refusion på mellem 1 og 99%, indsætter vi ikke bonusnatten på din konto igen, og det eventuelle indløsningsgebyr refunderes muligvis, afhængigt af overnatningsstedets politik for ændringer og afbestillinger. Hvis du afbestiller en bonusnat, hvor du, hvis du havde betalt for reservationen og efterfølgende afbestilt den, ikke ville have modtaget refusion, indsætter vi ikke bonusnatten på din konto igen, og det eventuelle indløsningsgebyr refunderes ikke.

 

Hvis du gerne vil ændre datoerne for en reservation, der inkluderer en indløst bonusnat, skal du først afbestille reservationen, vente til bonusnatten er sat ind på din konto igen, og derefter genreservere, så du kan anvende bonusnatten på den nye reservation.

HOTELS.COM REWARDS-NIVEAUER


Programmet har 3 niveauer: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver og Hotels.com Rewards Gold. Du tilmelder dig som et Hotels.com Rewards-medlem. Hvis du indsamler mellem 10 og 29 stempler i et medlemsår, er du kvalificeret til Hotels.com Rewards Silver. Hvis du indsamler 30 stempler eller derover i et medlemsår, er du kvalificeret tilHotels.com Rewards. Et medlemsår varer et år fra den dato, du oprettede din konto, og hvert år på den dato derefter.
Silver- og Gold-medlemmer har et særligt telefonnummer, de kan ringe til døgnet rundt for at foretage reservationer, eller hvis de har spørgsmål til deres reservationer. Der er yderligere fordele, såsom tidlig adgang til udsalg og andre eksklusive tilbud. Disse fordele er til rådighed inden for 2 uger fra opgraderingen til Silver eller Gold og varer resten af medlemsåret samt hele det efterfølgende medlemsår. Hvis du ikke indsamler nok stempler til Silver eller Gold, går du et niveau ned det næste medlemsår.

ÆNDRINGER OG AFSLUTNING


Dine stempler udløber ikke, så længe du holder din konto aktiv mindst én gang hver 12- måned. Det betyder, at du skal indsamle et stempel eller indløse en bonusnat i den tidsperiode, og når du gør én af delene, bliver udløbsdatoen forlænget med endnu 12 måneder. Hvis du ikke indsamler stempler eller indløser bonusnætter i en periode på 12 måneder, vil dine bonusnætter udløbe, og vi vil muligvis deaktivere din konto. I dette tilfælde vil dine bonusnætter ikke blive genudstedt. Log på din konto for at tjekke, hvornår dine stempler udløber.


Vi kan til enhver tid ændre vores vilkår og betingelser, med eller uden varsel, inklusive reglerne for indsamling af stempler, de forskellige medlemskabsniveauer og deres kvalifikationsreglerne samt tilknyttede fordele, reglerne for indløsning af bonusnætter, listen over kvalificerede Hotels.com Rewards-ejendomme og den maksimale værdi af bonusnatten. Vi kan informere dig om ændringer via e-mail eller på vores Hotels.com-hjemmeside, så sørg for at tjekke din konto regelmæssigt.


Hotels.com Rewards har ingen slutdato og fortsætter, indtil vi lukker programmet, hvilket kan ske til enhver tid. Hvis Programmet skulle blive lukket, vil du få 30 dage, fra at vi meddeler dig herom, til at indløse eventuelle bonusnætter på din konto. Efter de 30 dage mister du dine bonusnætter, og du vil ikke modtage kompensation.
Ved at forsætte med at indsamle stempler og indløse bonusnætter under Hotels.com Rewards, accepterer du eventuelle ændringer til disse vilkår og betingelser. Du er ansvarlig for at holde dig opdateret med eventuelle ændringer, vi muligvis foretager. Du vil altid kunne finde den nyeste udgave på vores hjemmeside.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR HOTELS.COM REWARDS


Vi forbeholder os retten til at opsige dit medlemskab, hvis du foretager noget ulovligt eller anvender vores loyalitetsprogram på en måde, der ikke overholder vores vilkår og betingelser, eller eventuelle føderale eller statslige love, bestemmelser, vedtægter eller bekendtgørelser. Hvis vi opsiger dit medlemskab, vil du miste dine indsamlede stempler og fordele. Vi har også ret til at tage passende administrative og/eller retlige skridt, herunder strafforfølgning, hvis nødvendigt.


Så længe du er tilmeldt Hotels.com Rewards, kan vi informere dig om eventuelle opdateringer til din konto eller om gennemførte transaktioner via e-mail. Vi kan til enhver tid trække dine stempler tilbage. Du kan ikke sælge eller overføre dine stempler eller kombinere dem med et andet medlems stempler. Stempler og bonusnætter kan ikke overføres, hvis et medlem dør, hvis der er familiemæssige årsager, eller på anden vis af lovmæssige årsager. Du accepterer, at alle tvister, krav og søgsmål som disse løses individuelt, uden at skulle bruge nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved den relevante danske domstol.


Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser eller om dine rettigheder og forpligtigelser, vil disse være underlagt og i blive fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Programmet bortfalder, hvor det er forbudt ved lov. Vores manglende håndhævelse af bestemmelser i disse vilkår og betingelser udgør ikke et frafald af de pågældende eller af eventuelle andre bestemmelser. Vores beslutning om alle spørgsmål eller tvister vedrørende programmet er endelig.

 

EKSKLUSIVT FOR HOTELS.COM REWARDS GOLD- OG SILVER-MEDLEMMER

Hotels.com Rewards Silver- og Gold-medlemmer får særlige fordele i udvalgte ejendomme. Kvalificering til disse fordele er baseret på dit Hotels.com Rewards-niveau på reservationstidspunktet, og fordelene vil være dem, der er vist for ejendommen på reservationstidspunktet. De kan variere alt efter ejendom, værelsestype, tilgængelighed og rejsedatoer og kan til enhver tid ændres. Der stilles muligvis krav om minimumsvarighed for opholdet.

 

VIP Access-ejendomme

Hotels.com Rewards Silver- og Gold-medlemmer får særlige, eksklusive fordele i VIP Access-ejendomme. Kvalificering til disse fordele er baseret på dit Hotels.com Rewards-niveau på reservationstidspunktet, og fordelene vil være dem, der er vist for ejendommen på reservationstidspunktet. De kan variere alt efter ejendom og kan til enhver tid ændres.

De ejendomme, der er med i VIP Access-ejendomsnetværket og tilbyder fordele, kan til enhver tid ændres. Fordelene er tiltænkt den primære kontohaver og kan kun udvides til at omfatte yderligere rejsende, som booker via et Silver- eller Gold-medlems konto, i det omfang den pågældende ejendom indvilger og har mulighed for at tilbyde det. Silver- og Gold-medlemmer garanteres fri WiFi i VIP Access-ejendomme. Der er tale om standard WiFi. Premium WiFi kan muligvis tilkøbes. Denne mulighed kan til enhver tid ændres.

Gold-medlemmer kan kvalificere sig til opgradering ved indtjekning på deltagende VIP Access-ejendomme, hvor dette er muligt. Kvalificering til en sådan opgradering er baseret på dit Hotels.com Rewards-niveau på reservationstidspunktet. Opgraderinger på VIP Access-ejendomme er tiltænkt den primære kontohaver og kan kun udvides til at omfatte yderligere værelser booket via Gold-medlemmets konto, i det omfang den pågældende ejendom indvilger og har mulighed for at tilbyde det. Værelsesopgraderinger kan inkludere gratis opgradering til en værelsestype af højere værdi eller kvalitet. Det kan også forekomme, at rejsende i stedet for værelsesopgradering tilbydes en mere attraktiv etage eller en mere attraktiv lokation på etagen, f.eks. væk fra elevatorerne eller ismaskinen. Værelsesopgraderinger kan ikke reserveres.

Gold-medlemmer kan tilbydes tidlig indtjekning og sen udtjekning på deltagende VIP Access-ejendomme, hvor dette er muligt. Kvalificering til tidlig indtjekning og sen udtjekning er baseret på dit Hotels.com Rewards-niveau på reservationstidspunktet. Tidlig indtjekning og sen udtjekning er tiltænkt den primære kontohaver og kan kun udvides til at omfatte yderligere rejsende, som booker via Gold-medlemmets konto, i det omfang den pågældende ejendom indvilger og har mulighed for at tilbyde det.


HEMMELIGE PRISER

Hotels.coms hemmelige priser ("Hemmelige priser") er tilgængelige for følgende kunder:
•    Hotels.com Rewards-medlemmer;
•    brugere, som har fået adgang til Hemmelige priser ved at tilmelde sig e-mails fra Hotels.com; og
•    brugere af Mobilapplikationen (som den defineres i disse vilkår og betingelser nedenfor).
Hotels.com Rewards-medlemmer – Hvis du er logget på din Hotels.com-konto, når du søger på hjemmesiden, vil du automatisk se Hemmelige priser på udvalgte hoteller, hvor banneret "Din hemmelige pris" vises.

E-mailabonnenter – Hvis du søger på hjemmesiden og ikke er logget på som et Hotels.com Rewards-medlem, kan du få adgang til Hemmelige priser ved at tilmelde dig e-mails fra Hotels.com. Klik på "Få adgang nu", der hvor Hemmelige priser nævnes i din søgning, og indtast din e-mailadresse for at få adgang. Dine søgeresultater vil derefter inkludere Hemmelige priser på udvalgte indkvarteringssteder, og de markeres med banneret "Din hemmelige pris". Hvis du allerede abonnerer på e-mails fra Hotels.com, kan vi muligvis huske dig; det afhænger af dine browserindstillinger, og hvor lang tid siden du tilmeldte dig. Alt afhængig af disse to faktorer er det muligt, at Hemmelige priser allerede vises. Ved at angive din e-mailadresse accepterer du, at vi sender dig særtilbud og udsalgsvarsler pr. e-mail. Du kan til enhver tid framelde dig ved at klikke på frameldingslinket i en af vores e-mails. Hvis du framelder dig, vil du ikke længere have adgang til Hemmelige priser via denne metode.

Brugere af Mobilapplikationen – Når du søger efter hoteller i Mobilapplikationen, vises Hemmelige priser på udvalgte hoteller automatisk. Hold øje med banneret "Din hemmelige pris". En bruger af Mobilapplikationen vil ikke kunne se Hemmelige priser, når de besøger hjemmesiden via andre platforme, medmindre de er logget på som et Hotels.com Rewards-medlem eller abonnerer på e-mails fra Hotels.com.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR HEMMELIGE PRISER

Hemmelige priser er kun tilgængelige på udvalgte indkvarteringssteder og udvalgte datoer. Hemmelige priser vises kun, når de er relevante for din søgning.
I de tilfælde, hvor Hemmelige priser vises ved siden af en pris, som er blevet streget over (f.eks. "£150 £100"), er det den overstregede pris, der er standardprisen for det specifikke hotel på Hotels.com, uden rabatten er fratrukket.
Afsnittet om "Priser" i disse vilkår og betingelser gælder også for Hemmelige priser. Hemmelige priser kan til enhver tid ændres, men ændringerne vil ikke påvirke de reservationer, der allerede er accepteret.
 
VILKÅR FOR PRISGARANTI

Prisgaranti – Hvis du finder en lavere pris på Hotels.com eller på en anden hjemmeside inden kl. 23.59 lokal tid dagen før dit ophold, refunderer vi forskellen. Pakkerejsereservationer er ikke omfattet af denne garanti, og andre vilkår og betingelser gælder, hvilket fremgår af nedenstående.

Fremsættelse af krav – 
•    For reservationer, der ikke kan refunderes: Hotels.com kompenserer dig ved at udstede en kupon med en værdi, der svarer til prisforskellen. Denne kupon kan bruges ved fremtidige reservationer på Hotels.coms hjemmeside. Du skal kontakte kundeservice eller indsende dit krav ved at udfylde onlineformularen for prisgaranti inden kl. 23.59 lokal tid dagen før dit ophold. Værelset med den lavere pris skal være tilgængelig til reservation på kontakttidspunktet, hvilket bekræftes af vores kundeservicemedarbejdere. 

•    For reservationer, der kan refunderes: 

a)   Hvis du finder en lavere pris på Hotels.com: Du kan enten ringe til kundeservice inden klokken 23.59 lokal tid dagen før dit ophold eller afbestille din eksisterende reservation under Dine reservationer, når du er logget på din Hotels.com-konto, og så reservere igen online til den lavere pris. Hvis du ringer til os, skal værelset med den lavere pris være tilgængelig til reservation på kontakttidspunktet, hvilket bekræftes af vores kundeservicemedarbejdere. På dine vegne reserverer kundeservicemedarbejderen værelset igen til den lavere pris med de betalingsoplysninger, du oplyser over telefonen. Din oprindelige reservation afbestilles af vores kundeservicemedarbejder, og du får den pris, du oprindeligt betalte, refunderet. Refusionen behandles af Hotels.com med det samme, men det kan tage din bank op til 30 dage at behandle overførslen.

b)    Hvis du finder en lavere pris på en konkurrents hjemmeside: Hotels.com refunderer prisforskellen. Du skal kontakte kundeservice eller indsende dit krav ved at udfylde onlineformularen for prisgaranti inden kl. 23.59 lokal tid dagen før dit ophold. Værelset med den lavere pris skal være tilgængelig til reservation på kontakttidspunktet, hvilket bekræftes af vores kundeservicemedarbejdere. Refusionen behandles af Hotels.com, når din anmodning er blevet bekræftet, men det kan tage din bank op til 30 dage at behandle overførslen.

Sammenligningen skal være med den samme rejseplan – Prisgarantien gælder kun ved identiske rejseplaner, inkl. overnatningssted, værelsestype, gældende afbestillingspolitik samt rejsedatoer i henhold til reservationen på Hotels.com. Endvidere skal sammenligningen ske med det samme hotel, købt uafhængigt via en anden hjemmeside. Det vil sige, at overnatningssteder, der er reserveret på en anden hjemmeside som en del af en pakkerejse, ikke kvalificerer sig til prisgarantien. Prisgarantien gælder for prisen på den reserverede rejse, således som den fremgår af reservationsbekræftelsen, inkl. eventuelle skatter eller gebyrer indkrævet af os på reservationstidspunktet. Prisgarantien gælder ikke for skatter og gebyrer opkrævet af tredjeparter, såsom skatter og gebyrer et hotel kan opkræve fra dig, mens du overnatter på hotellet. Prisgarantien gælder ikke for reservationer på websteder, hvor overnatningsstedet eller andre reservationsoplysninger ikke kendes før efter købet. Du skal opfylde alle betingelser, der gælder for den lavere pris (hvis en sådan findes), inklusive, uden begrænsning, krav om bopælsland samt regionale og aldersbetingede krav.

Sammenligningen skal være tilgængelig for offentligheden – Prisgarantien gælder kun for priser, som annonceres for og er tilgængelige for offentligheden. Den gælder også for vores hemmelige priser. Prisgarantien gælder ikke i de tilfælde, hvor prissammenligningen foretages med priser fra vores konkurrenters medlemsprogrammer, firmarabatter eller -priser, priser i forbindelse med gruppe- og charterrejser, loyalitetsprogrammer, firmaordninger, møder, kongresser, priser fra billetudstedere eller priser aftalt imellem flyselskaber, priser opnået gennem auktion eller på lignende vis, eller priser, som kun opnås vha. kuponer eller andre tilbud, som ikke er offentligt tilgængelige. Den lavere pris må ikke komme fra en hjemmeside, som du ringer til for at få prisen eller fra en e-mail, som du har modtaget. 

Godkendelse af krav – Alle krav skal godkendes af Hotels.com. Vi accepterer ikke screenshots eller andre formodede beviser for en lavere pris, som vi ikke selv kan bekræfte. Vi godkender heller ikke krav, som vi, efter eget skøn, anser for at være et resultat af en trykfejl eller andre fejl, eller som er foretaget ulovligt eller i ond tro. 

Refusion af godkendte krav (udelukkende for reservationer, der kan refunderes) – For godkendte krav om refusion tilbagebetales pengene til det kreditkort, der blev brugt på reservationstidspunktet. Hvis du har betalt for hotellet på reservationstidspunktet, sender vi refusionen, når dit krav er blevet godkendt. Hvis du har valgt at betale for din Hotels.com-reservation på indkvarteringsstedet, og du har fundet en lavere pris på en anden hjemmeside, skal du betale den oprindelige pris på indkvarteringsstedet, når du ankommer. Når dit ophold er afsluttet, sender vi refusionen til dig. Bemærk: Det kan tage op til 30 dage eller frem til næste faktureringsperiode, før refusionen fremgår af dit kontoudtog.

Kuponer (udelukkende for reservationer, der ikke kan refunderes) – Kuponer sendes til dig på e-mail, så snart dit krav er blevet godkendt af Hotels.com. Vilkår og betingelser for Kuponer gælder (se "Betingelser for brug af kuponkoder" ovenfor).

Ændringer – Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller afbryde prisgarantien eller indskrænke dens gyldighed for en hvilken som helst person til enhver tid og for enhver grund, uden at meddele dig dette og uden at stå til ansvar over for dig. De vilkår, som gælder på tidspunktet for dit krav, afgør, om du er omfattet af prisgarantien. Hvis vi undlader at håndhæve en bestemmelse i disse betingelser og vilkår, betyder det ikke, at bestemmelsen ophører.
 
REJSEDESTINATIONER 
 
Skønt de fleste rejser, inklusive rejser til internationale destinationer, gennemføres uden uheld, kan rejser til visse destinationer involvere større risici end andre. Hotels.com anmoder vore passagerer om at tjekke rejseindskrænkninger, advarsler, meddelelser og gode råd, som udstedes af det britiske udenrigsministerium; http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/. 
 
NÅR HOTELS.COM UDBYDER REJSER TIL VISSE INTERNATIONALE REJSEMÅL, ER DETTE IKKE ENSBETYDENDE MED, AT VI REPRÆSENTERER DEN MENING ELLER KAN DRAGES TIL ANSVAR FOR, AT REJSER TIL SÅDANNE OMRÅDER ER TILRÅDELIGE ELLER UFARLIGE, OG VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER ELLER TAB, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF REJSER TIL SÅDANNE DESTINATIONER.
 
YDERLIGERE BRUGSVILKÅR FOR MOBILAPPLIKATIONEN TIL HOTELS.COM
 
Dette afsnit indeholder de yderligere vilkår og betingelser (“applikationsvilkår”), der gælder for din brug på din mobiltelefon, smartphone eller anden mobil enhed, af vores applikation “det mobile Hotels.com” (“applikationen”). Ved at vælge "Accepter" ved brug af applikationen, samtykker du til at være bundet af: 

1. vilkårene og betingelserne
2. disse applikationsvilkår
3. vores 
fortrolighedspolitik
der nedenfor samlet betegnes “vores politikker”. Hvis du ikke samtykker til at være bundet af vores politikker, må du ikke anvende applikationen, og du skal vælge “Afvis” og fjerne applikationen fra din enhed. 
 
Til gengæld for din accept af at være bundet af vores politikker giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at downloade, installere og anvende applikationen samt adgang til indholdet og oplysningerne, der er indeholdt i applikationen (“Indholdet”) (inklusive uden begrænsning rejsetjenesternes pris og tilgængelighed) i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af vores politikker. 
 
Alle ovenstående vilkår og betingelser, der gælder 


1. din brug af dette websted, 
2. alt indhold, alle tjenester, funktioner, software, kuponer og bonusprogrammer, der er til din rådighed gennem vores websted, 
3. vores juridiske forhold (inklusive, men ikke begrænset til vores ansvar over for dig) og 
4. de for os tilgængelige rettigheder, 
5. gælder ligeligt og fuldt ud og gælder for det grundlag, hvorpå Hotels.com stiller applikationen og indholdet til rådighed for dig. Alle henvisninger til "websted" i ovenstående vilkår og betingelser omfatter henvisninger til applikationen og/eller indholdet og gælder for din brug af applikationen og/eller indholdet alt efter sammenhængen. Alle henvisninger til "aftale" eller "vilkår og betingelser" skal desuden anses for at omfatte henvisninger til disse applikationsvilkår alt efter, hvad sammenhængen måtte kræve. 
 
Denne applikation er til din personlige og ikke-kommercielle brug. 
 
Som betingelse for din brug af denne applikation og indholdet garanterer du, at du ikke bruger denne applikation og indholdet til noget formål, der er ulovligt eller i strid med vores politikker. 
 
Din enhed skal være forbundet til internettet, for at applikationen fungerer korrekt. Du er ansvarlig for at træffe alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for, at din enhed har internetforbindelse, og er ansvarlig for alle beløb, som din tjenesteudbyder måtte opkræve som følge af, at applikationen sender og modtager data (inklusive, men ikke begrænset til gebyrer for data-roaming). Bemærk, at applikationen automatisk overfører en lille mængde data som del af den normale drift, se afsnit 3 nedenfor ("Oplysninger om dig og din brug af applikationen") for yderligere oplysninger. 
 
Med undtagelse af, hvad der måtte fremgå udtrykkeligt af disse vilkår og betingelser, eller hvad der måtte være tilladt i henhold til lokal lovgivning, garanterer du: 
1. at du ikke kopierer applikationen eller indholdet, undtagen hvor sådan kopiering måtte følge af den normale brug af applikationen, 
2. at du ikke lejer, leaser, udsteder underlicens på, oversætter, sammenlægger, tilpasser, varierer eller ændrer applikationen eller indholdet, 
3. at du ikke modificerer eller ændrer hele applikationen eller alt indholdet eller dele deraf, og at du ikke tillader, at applikationen eller indholdet eller nogen del af disse kombineres med eller bliver inkorporeret i noget andet program, 
4. at du ikke opdeler, dekompilerer, foretager reverse engineering eller skaber afledte værker på grundlag af hele applikationen eller hele indholdet eller dele deraf, og at du ikke forsøger at gøre noget af dette med undtagelse af det omfang, hvor sådanne handlinger ikke kan forbydes ved lov, og 
5. at du ikke tilvejebringer applikationen eller indholdet eller på anden vis gør disse tilgængelige, hverken helt eller delvist, (inklusive, men ikke begrænset til programlister, objekt- og kildeprogramlister, objektkode og kildekode) på nogen måde over for tredjemand. 
 
FORBEHOLD AF RETTIGHEDER
 
Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder, adkomst og rettigheder til applikationen og indholdet enten tilhører Hotels.com eller vores leverandører og udbydere. Disse rettigheder er beskyttet i kraft af lovgivning og traktater rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes. 
 
Du anerkender, at du ikke har nogen rettighed til applikationen og indholdet ud over den begrænsede brugsret til disse i henhold til vores politikker. 
 
Du accepterer, at applikationen og al tilhørende dokumentation og/eller teknisk information er underlagt gældende eksportkontrollove og -bestemmelser i USA. Du accepterer, at du ikke vil eksportere eller geneksportere applikationen direkte eller indirekte til noget land, der er underlagt eksportrestriktioner i USA. 
 
OPLYSNINGER OM DIG OG DIN BRUG AF APPLIKATIONEN 
 
Vi behandler information om dig i overensstemmelse med vores 
fortrolighedspolitik. Ved at bruge denne mobilapp giver du samtykke til denne behandling, og derfor bedes du læse vores fortrolighedspolitik omhyggeligt.
 
Som det yderligere er beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, indsamler applikationen automatisk oplysninger om: 
 
1. hvordan du bruger applikationen, 
2. hvilket indhold, du får adgang til, 
3. tekniske fejl eller problemer, som applikationen kan støde på under brug. 

Ved at bruge applikationen anerkender og samtykker du til den automatiske indsamling af sådanne oplysninger. 
 
Når du bruger applikationens funktion "find et hotel i nærheden af dig", bruger vi tilgængelige geografiske positionsoplysninger fra din enhed ved hjælp af GPS eller mobilnetoplysninger til at finde hoteller i nærheden af dig. Selvom disse oplysninger bliver indsamlet anonymt, kan oplysningerne afsløre din præcise eller omtrentlige position for os. Som yderligere beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, bruger vi kun oplysningerne til at finde hoteller. Vi indsamler ikke positionsoplysninger, medmindre du aktiverer funktionen "find hoteller i nærheden af dig" i applikationen. Ved at bruge funktionen "find hoteller i nærheden af dig" anerkender og samtykker du til, at Hotels.com bruger ovenstående positionsoplysninger til gennem applikationen at tilvejebringe indhold og tjenester, der er relevante for din position. Deling af positionsoplysninger kan når som helst slås fra i menuen Indstillinger. 
 
OPHØR 
 
Hotels.com kan opsige disse vilkår omgående og skriftligt til dig, hvis: 
 
1. du i væsentlig grad eller vedvarende misligholder disse vilkår, eller 
2. hvis Hotels.com efter eget skøn beslutter at trække applikationen tilbage, hvad enten dette måtte ske helt eller delvist. 
 
Efter ophør og uagtet af hvilken grund: 
 
1. ophører alle rettigheder, du har fået til applikationen eller indholdet i henhold til disse vilkår, 
2. skal du indstille al brug af applikationen og indholdet, og 
3. skal du slette eller fjerne applikationen fra din enhed. 
 
Disse vilkår er bindende for dig og for os samt for vores respektive efterfølgere og rettighedserhververe. Du må ikke overføre, overdrage, behæfte eller på anden vis afhænde disse vilkår eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser, der følger af disse vilkår, uden vores forudgående, skriftlige tilladelse dertil. Vi kan til enhver tid under vilkårenes varighed overføre, overdrage, behæfte, udlicitere eller på anden vis afhænde disse vilkår eller enhver af vores rettigheder eller forpligtelser, der følger af disse vilkår.
 
Hvis vi på noget tidspunkt i løbet af disse vilkårs varighed undlader at insistere på ufravigelig opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi undlader at udøve enhver rettighed eller retsmiddel, som vi måtte være berettiget til i henhold til disse vilkår, udgør dette ikke et afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler, og det fritager dig ikke fra at overholde sådanne forpligtelser. Frafalder vi nogen form for misligholdelse, udgør dette ikke et afkald på en efterfølgende misligholdelse. Frafalder vi på nogen måde disse vilkår, har et sådant frafald ingen virkning, medmindre det udtrykkeligt erklæres, at det er et frafald, og meddeles dig skriftligt. 
 
APPLE-ENHEDER 
 
Hvis du anvender applikationen på en Apple-enhed (f.eks. iPhone, iPod, iPad), samtykker du i tillæg til ovenstående til følgende: 
 
1. du anerkender, at vilkårene kun gælder mellem os og dig, og ikke i forhold til Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, Californien 95014, USA ("Apple"), 
2. den licens, du har modtaget til at bruge applikationen, er begrænset til en ikke-overdragelig licens til at bruge applikationen på det mobilprodukt med Apple-operativsystem (iOS), som du ejer eller kontrollerer, 
3. du anerkender, at Apple på ingen måde er forpligtet til at tilvejebringe nogen form for vedligeholdelse eller supporttjenester, hvad angår applikationen, 
4. hvis applikationen på nogen måde ikke overholder en gældende garanti, kan du underrette Apple derom, og Apple vil refundere den (eventuelle) købspris for applikationen til dig, og i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, har Apple ingen yderligere garantiforpligtelse overhovedet, hvad angår applikationen, 
5. du anerkender, at vi, og ikke Apple, er ansvarlige for at håndtere eventuelle krav fra din eller tredjemands side angående applikationen, 
6. du anerkender, at såfremt en tredjemand hævder, at applikationen eller din besiddelse eller brug af applikationen krænker tredjemands immaterielle rettigheder, er Apple ikke ansvarlig for undersøgelse, forsvar, forlig og opfyldelse af nogen sådan form for erstatningskrav angående immaterielle rettigheder. 
7. du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i et land, der er underlagt amerikansk embargo, eller som af USA's regering betegnes som et "terrorstøttende" land, og at du ikke står opført på nogen liste hos USA's regering over forbudte eller begrænsede parter, og 
8. du anerkender og samtykker til, at Apple og Apples datterselskaber er tredjemandsbegunstigede, hvad angår vilkårene, og at Apple efter din accept af vilkårene i kraft af sin status som tredjemandsbegunstiget har ret til (og anses for at have accepteret retten til) at håndhæve brugsvilkårene over for dig. 
 
ÆNDRING AF DISSE BESTEMMELSER OG BETINGELSER 
 
Hotels.com forbeholder sig ret til at ændre vilkår, betingelser og bekendtgørelser, hvorunder denne hjemmeside offentliggøres, og du forpligter dig til disse vilkår, betingelser og bekendtgørelser, som er gældende på det tidspunkt, hvor du bruger denne hjemmeside og dens faciliteter.
 
GENERELT 
 
Denne aftale er underlagt dansk lovgivning. Du accepterer hermed, at enhver tvist omhandlende direkte eller indirekte brug af denne hjemmeside, har værneting i Danmark. Brugen af denne hjemmeside er uautoriseret i enhver jurisdiktion, som ikke effektuerer samtlige bestemmelser i disse regler og betingelser, inklusive og uden begrænsning, dette afsnit.
 
Du accepterer, at der ikke eksisterer noget joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller nogen forhandleraftale mellem dig og Hotels.com som følge af denne aftale eller brugen af denne hjemmeside.
 
Hotels.coms overholdelse af denne aftale er underlagt gældende love og juridiske procedurer, og intet indhold i denne aftale kan dispensere Hotels.coms ret til at reagere på politimyndigheders henvendelser og anmodninger, der er opstået som følge af din anvendelse af denne hjemmeside eller oplysninger, som Hotels.com har indsamlet under sådan anvendelse.
 
Hvis nogen del af denne aftale, garantifrafald og ansvarsbegrænsninger, der er udtrykt ovenfor, men ikke begrænset hertil, bliver bestemt som ugyldig, eller ikke kan håndhæves ved gældende lov, så vil en gyldig bestemmelse, der kan håndhæves, og som meget tæt stemmer overens med hensigten i den originale bestemmelse og aftale, gå forud for den ugyldige bestemmelse, og fortsætte med at være gældende.
 
Denne aftale (og alle andre bestemmelser og betingelser der refereres heri) udgør hele aftalen mellem dig og Hotels.com med hensyn til denne website, og den går forud for alle tidligere kommunikationer og forslag, det være sig elektroniske, mundtlige eller skrevne mellem kunden og Hotels.com med hensyn til denne website. En trykt version af denne aftale og alle påbud, der er givet i elektronisk form, skal være tilgængelig i juridiske og administrative sager, som er baseret på eller angår denne aftale, i samme udstrækning og under samme betingelser som andre originale forretningsdokumenter og optegnelser, der findes i trykt udgave.
 
Fiktive navne på firmaer, produkter, folk, karakterer, og/eller data nævnt heri repræsenterer ikke bevidst virkelige personer, firmaer, produkter eller begivenheder.
Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er overdraget heri, er forbeholdt.
 
BRUG AF HOTELS.COMS HJEMMESIDE 
 
Hotels.coms hjemmeside har udelukkende til formål at hjælpe kunderne med at finde frem til ledige rejserelaterede produkter og tjenester samt at foretage gyldige reservationer eller på anden måde udføre forretninger med leverandører. Du garanterer, at du er mindst 18 år gammel, har juridisk myndighed til at indgå denne aftale, og bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med alle regler og bestemmelser. Du bekræfter, at du er økonomisk ansvarlig for alle dine dispositioner på denne hjemmeside (samt hvis andre bruger din konto, inklusive, men ikke begrænset til mindreårige, som bor hos dig). Du bekræfter, at du overvåger mindreåriges brug af denne hjemmeside under dit navn eller din konto. Du bekræfter ligeledes, at al information vedrørende dig selv eller medlemmer af din husholdning, som afgives til denne hjemmeside er sand og fyldestgørende. Det er betingelsesløst forbudt at afgive spekulative, falske eller urigtige bestillinger eller reservere for at foregribe efterspørgsel. Du accepterer, at rejsereservationstjenesterne på denne hjemmeside kun må anvendes til at udføre legitime reservationer eller bestillinger for dig selv eller for anden person, som har givet dig gyldig autorisation hertil. De er indforstået med, at overforbrug eller misbrug af rejsereservationstjenesterne på dette websted kan resultere i, at De nægtes adgang til disse tjenester.
 
LEVERANDØRREGLER OG BETINGELSER
 
Der gælder specielle regler og bestemmelser for reservation og køb af rejserelaterede produkter og tjenester, som du vælger. Såfremt det er os, der stiller tjenesten til rådighed for dig direkte, inkorporerer disse Vilkår og Betingelser leverandørens vilkår og betingelser, som du bliver orienteret om før bookingen, og som du accepterer på det tidspunkt, hvor du booker. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Du accepterer at efterkomme både disse Vilkår og Betingelser og leverandørens regler og betingelser, herunder men ikke begrænset til at betale samtlige forfaldne beløb og at overholde leverandørens regler og restriktioner vedrørende tilgængelighed og rejsebestemmelser, produkter eller tjenester. Det er dit ansvar at gøre dig bekendt med leverandørens vilkår og betingelser, før du foretager en booking. Vi forbeholder os retten til at annullere din reservation, hvis vi ikke har modtaget den fulde betaling til tiden. Du accepterer, at nogle tredjepartsleverandører tilbyder visse tjenester og/eller aktiviteter, der kræver, at du underskriver deres ansvarsfraskrivelse, før du kan deltage i den tilbudte tjeneste eller aktivitet. Du er indforstået med, at enhver form for overtrædelse af leverandørernes vilkår og betingelser kan medføre annullering af din(e) reservation(er) eller bestilling; det være sig i form af at blive nægtet adgang til fly, indkvarteringssteder eller biler, hvorved du mister retten til beløb indbetalt til sådanne reservationer, og i form af, at Hotels.com debiterer din konto for alle omkostninger, som Hotels.com måtte have som følge af sådanne overtrædelser. Du er fuldt og aldeles ansvarlig for alle takster, gebyrer, afgifter, skatter og udgifter, som pålægges under anvendelsen af denne hjemmeside.
 
GRUPPERESERVATIONER
 
Du må ikke reservere mere end 8 værelser online på det samme indkvarteringssted/de samme reservationsdatoer. Hvis vi finder, at du har foretaget særskilte reservationer på mere end otte værelser, har vi ret til at annullere dine reservationer og opkræve et annulleringsgebyr af dig, hvis vi finder det relevant. I tilfælde af, at du har betalt et ikke-refunderbart depositum, vil dit depositum ikke blive refunderet. Hvis du ønsker at reservere ni eller flere værelser, bedes du kontakte Expedias grupperejsespecialist pr. telefon eller ved at udfylde en online-grupperejseformular. En af vores grupperejsespecialister vil tage sig af din forespørgsel og kontakte dig med henblik på at hjælpe dig med at foretage reservationerne. Det er muligt, at du vil blive bedt om at underskrive en skriftlig kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum. 

LÆNGEREVARENDE OPHOLD

Du kan ikke reservere mere end 28 nætter online på det samme indkvarteringssted. Hvis vi afgør, at du har reserveret mere end 28 nætter samlet set i særskilte reservationer, kan vi afbestille dine reservationer og opkræve et afbestillingsgebyr, hvis det er relevant. Hvis du har betalt et depositum, som ikke kan refunderes, vil dit depositum gå tabt. Hvis du ønsker at reservere 29 nætter eller mere, skal du kontakte Hotels.coms specialister i længerevarende ophold ved at ringe eller udfylde formularen for længerevarende ophold online. En af vores specialister i længerevarende ophold vil derefter undersøge din anmodning og kontakte dig for at gennemføre din reservation. Du vil muligvis blive bedt om at underskrive en skriftlig kontrakt og/eller betale et depositum, der ikke kan refunderes. 

VALUTAOMREGNER 
 
Valutakurserne er baseret på forskellige tilgængelige offentlige kilder og bør kun bruges som vejledende. Kurserne er ikke bekræftet som nøjagtige, og de faktiske kurser kan være anderledes. Valutakurser opdateres ikke dagligt. Kontroller datoen på valutaomregneren, for at se hvornår kursen sidst blev opdateret. Den information, som dette værktøj giver, regnes for at være nøjagtig, men hverken Hotels.com, dets søsterorganisationer og/eller leverandører kan indestå for eller garantere for nøjagtigheden. Hvis denne information skal bruges finansielt, råder Hotels.com kunderne til at konsultere kvalificerede fagfolk, som kan verificere nøjagtigheden af vekselkurserne. Hotels.com, dets søsterselskaber og/eller leverandører godkender ikke, at denne information bruges til andet end personlig anvendelse, og modsætter sig på det skarpeste, at oplysningerne anvendes til videresalg, videredistribution og kommercielle anliggender.

LUKNING AF KONTO
 
I overensstemmelse med the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") og øvrig gældende lovgivning har Hotels.com vedtaget en politik, som under visse forudsætninger og udelukkende efter Hotels.coms eget valg, giver Hotels.com ret til at begrænse adgangen til/eller bringe til ophør konti tilhørende brugere, som gang på gang overtræder betingelserne. Hotels.com forbeholder sig ligeledes retten til at begrænse adgang til siden og/eller helt bringe de brugeres konti til ophør, som krænker andres ejendomsrettigheder, uanset om det drejer sig om gentagne overtrædelser eller ej. Hvis du mener, at en kontoindehaver eller en abonnent begår gentagne overtrædelser, beder vi dig venligst om at give os nok oplysninger til, at vi kan dokumentere, at kontoindehaveren eller abonnenten begår gentagne overtrædelser. 
BRUGERANMELDELSER, KOMMENTARER, BILLEDER OG INDHOLD 
 
Hotels.com kan vise anmeldelser, kommentarer og andet materiale med relation til hoteller samt andre ferie- og rejseoplevelser ("Anmeldelser"). Hotels.com kan også tilbyde en funktion, der giver brugerne af denne hjemmeside mulighed for at indsende anmeldelser ("Brugeranmeldelser"). Du fraskriver dig al ejendomsret, du måtte have, over en sådan Brugeranmeldelse, og den kan frit blive brugt, kopieret, distribueret og givet adgang til fra alle medier og i alle former af Hotels.com eller dets filialer, uden din tilladelse. Når denne indsendelsesmulighed tilbydes dig, accepterer du udtrykkeligt kun at indsende Brugeranmeldelse, der er passende for denne service, og for hvilken disse bestemmelser og betingelser gælder, og også at følge hvilke som helst medfølgende retningslinjer, der er tilgængelige på denne hjemmeside. Du giver Hotels.com, deres datterselskaber og partnerselskaber (samlet "Hotels.com-virksomheder") og co-brandede og/eller tilknyttede partnerhjemmesider, hvorigennem vi leverer tjenester (samlet "Hotels.com-partnerselskaber"), en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, overførbar, uigenkaldelig og fuldt underlicenseret tilladelse til at (a) anvende, reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte materialer fra og offentligt fremvise og udføre sådanne Brugeranmeldelser overalt i verden i ethvert medie, både nuværende eller fremtidige, og at (b) anvende det navn, du indsender i forbindelse med en sådan Brugeranmeldelse. Du accepterer, at Hotels.com-virksomhederne kan vælge at føje til din Brugeranmeldelse (for eksempel ved at tilføje dit navn eller din hjemby ved en hotelanmeldelse, du har indsendt) efter vores skøn, og at sådanne Brugeranmeldelser kan blive delt med vores leverandørpartnere. Du giver desuden Hotels.com-virksomheder tilladelse til at forfølge ved lov enhver person eller enhed, der krænker dine eller Hotels.com-virksomheders rettigheder i Brugeranmeldelserne ved at overtræde disse vilkår for brug. Du accepterer, at Brugeranmeldelser ikke er fortrolige eller navnebeskyttede. Du giver udtrykkeligt afkald på enhver og alle moralske rettigheder "(herunder rettigheder for tilskrivning eller integritet), der kan eksistere i din Brugeranmeldelser, og du accepterer, at du ikke har nogen indvendinger mod offentliggørelse, brug, ændring, sletning eller udnyttelse af dine Brugeranmeldelser af os, Hotels.com-partnerselskaber eller nogen af vores partnere eller licenstagere.
 
Det gælder især ved brug af denne service, at du står inde for og garanterer:
 
• at du ejer eller på anden måde har kontrol over alle rettigheder til den Brugeranmeldelse, som du indsender; 
• at de indsendte Brugeranmeldelser er korrekte på indsendelsesdatoen; 
• at de Brugeranmeldelser, som du leverer, ikke overtræder nogen af Hotels.coms betingelser og brugsbestemmelser, retningslinjer eller politikker, (som er gældende fra tid til anden); 
• at du ikke med vilje eller uden hensyn vil indsende oplysninger, der kan skade eller fornærme personer eller deres forretning og i særdeleshed: at du ikke vil sende nogen kommentarer, oplysninger eller noget materiale, der er usandt; ondskabsfuldt; ærekrænkende; indeholder grovheder; er uanstændig, eller som kan opfattes som værende sådan; 
• at du ikke på nogen måde vil handle for at skuffe eller vildlede, og at du ikke vil deltage i eller opmuntre til svindel eller ulovlig aktivitet; 
• at du ikke vil sende eller distribuere oplysninger eller materiale, der ejes af en tredjepart uden dennes skriftlige godkendelse til at gøre det;
• at alle indsendte billeder er underlagt vores retningslinjer for billedindsendelse

Vi gør opmærksom på, at anmeldelserne, der er vist på denne hjemmeside, stammer fra verificerede brugere, som har overnattet på et hotel, de reserverede gennem Hotels.com eller på en af Expedia-koncernens andre hjemmesider. Hotels.com hævder intet ejerskab, tilknytning til eller godkendelse af nogen billeder, der indsendes af slutbrugere via vores hjemmesider. 
 
Hotels.com redigerer ikke indsendte Anmeldelser og Brugeranmeldelser og vil i lovens bredeste forstand ikke på nogen måde være ansvarlig eller stå inde for disse Anmeldelser eller Brugeranmeldelser eller deres efterfølgende forsendelse, brug eller distribution. Her til kommer at Hotels.com ikke bekræfter, tiltræder eller godkender synspunkter eller kommentarer, der udtrykkes i Anmeldelser eller Brugeranmeldelser, som jo er personlige meninger fra dem, som indsender dem. Alle beslutninger, der tages på grundlag af anmeldelser eller kommentarer, der vises i denne service, er på eget ansvar. Hotels.com kan fra tid til anden tilbyde kunderne incitamenter til at indsende Brugeranmeldelser (f.eks. rabatkuponer, deltagelse i præmielodtrækninger osv.). Det er vigtigt for os, at Brugeranmeldelserne er objektive og ærlige; disse incitamenter vil være tilgængelige for kunderne, uanset om Brugeranmeldelsen er positiv eller negativ.
 
Hotels.com forbeholder sig retten til af en hvilken som helst grund, som vi selv bestemmer, at afvise eller fjerne (uden varsel) enhver anmeldelse eller Brugeranmeldelse. Dette omfatter blandt andre ting situationer, hvor Hotels.com modtager en tredjeparts klage og/eller har grund til at tro, at der har været en overskridelse af disse bestemmelser og betingelser.
 

 
RETNINGSLINJER FOR BILLEDINDSENDELSE
 
Alle de billeder, du indsender, skal være:
 
· Relevante – Alle billeder skal være relevante for overnatningssted, restaurant, beliggenhed eller generelle rejseoplevelser
· Familievenlige –
     - Du må ikke indsende billeder eller materialer, der er ulovlige, uanstændige, pornografiske,
     blasfemiske, vulgære, anstødelige eller krænkende.
     - Du må ikke indsende billeder eller materiale, der overskrider privatlivets fred eller
     overtræder nogen personlig ret for enhver person eller enhed.
     - Du må ikke indsende billeder eller oplysninger om børn eller enhver tredjepart uden deres
     samtykke (eller deres forældres samtykke for børn, der er under 13 år).
     - Børn under 13 år må ikke indsende billeder eller andet materiale.
· Originale – Du må kun indsende dine egne billeder. Du må ikke indsende billeder fra anden kilde (personlig eller kommerciel). Du må ikke indsende billeder, der krænker ophavsretten, varemærker eller anden ejendomsret for en tredjepart.
· Ikke-kommercielle – Du må ikke indsende billeder, der inkluderer logoer, brandoplysninger, reklamemateriale eller andet indhold, der er beregnet til kommercielle formål.
· Ikke-skadelige filer – Du må ikke indsende billeder, der indeholder virus eller anden skadelige kode, der er beregnet til eller kan resultere i skade på computere eller systemer tilhørende Hotels.com og/eller de personer, der anvender dem.
· Filegenskaber: Intet individuelt billedes filstørrelse må være større end 5MB. De indsendte billeder skal være i et af følgende formater: .jpg, .bmp, .gif eller .png.
 
BEMÆRKNING OM MATERIALE, DER KRÆNKER OPHAVSRET

Hvis du mener, i god tro, at noget af vores materiale krænker din ophavsret, kan du (eller din agent) sende os en skriftlig meddelelse, der inkluderer nedenstående oplysninger. Bemærk, at din klage ikke vil blive behandlet, hvis disse oplysninger ikke er udfyldt korrekt eller er mangelfulde. Eventuelle urigtige oplysninger i din meddelelse angående hvorvidt indhold eller aktivitet krænker ophavsret kan medføre erstatningsansvar for dig.
 
1. Tydelig identifikation af det ophavsretsretligt beskyttede værk, som du mener er krænket.
2. Tydelig identifikation af det materiale på hjemmesiden, som du mener er krænket, såsom et link til materiale, hvor ophavsretten er krænket.3. Din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer.
4. En erklæring om, at du "i god tro mener, at det materiale, hvor ophavsretten hævdes at være krænket, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven."
5. En erklæring om, at "oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under straf for mened, er den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket".
6. En underskrift af den person, som er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, som hævdes krænket.
 
Du kan sende os din meddelelse pr. e-mail til hotels-copyright@hotels.com, pr. fax til (+11) 425 679-7251, Att.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints eller ved at benytte kontaktoplysningerne nedenfor:
 
Hotels.com, L.P.
Att.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
 
MODKRAV

Hvis materiale, du har skrevet, er blevet fjernet, kan du indgive et modkrav pr. fax eller almindelig post, som indeholder de punkter, der er angivet nedenfor. Det tilrådes, at du rådfører dig med en advokat, inden du indgiver dit modkrav. Inkluder venligst følgende oplysninger:
 
1. Identifikation af det specifikke indhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret samt angivelse af hvor indholdet blev vist på hjemmesiden. Angiv venligst URL-adressen, hvis det er muligt.
2. Dit navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.
3. En samtykkeerklæring til den føderale distriktsretskreds, hvor du har bopælsadresse, eller hvis du har adresse uden for USA, til en anden retskreds i hvilken Hotels.com også residerer, og du bedes ligeledes angive, at du accepterer forkyndelsen af stævningen fra den part, som indrapporterede dit indhold, eller den pågældende parts agent.
4. Medtag følgende erklæring: "Jeg sværger under strafansvar for at afgive falsk forklaring, at jeg har handlet i god tro og ment, at det ovenfor angivne indhold var blevet fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller en fejlidentificering.”
 
Underskriv papiret, og send den skriftlige kommunikation til følgende adresse:
 
Hotels.com, L.P.
Att.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
 
ELLER du kan faxe det til: (425) 679-7251, Att.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
 
For yderligere spørgsmål angående DMCA-processen for Hotels.com bedes du kontakte os på (425) 679-3751.
 
STANDARDOPLYSNINGSSKEMA FOR SAMMENSATTE REJSEARRANGEMENTER 

Vigtige oplysninger vedrørende sammensatte rejsearrangementer
"Sammensatte rejsearrangementer" bærer samme betydning som definitionen af "sammensatte rejsearrangementer" i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af den 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, som kan gennemføres i national lovgivning ("direktiv (EU) 2015/2302"). 
I visse situationer kan et sammensat rejsearrangement opstå som resultat af rejseprodukter, du reserverer fra andre virksomheder. Når denne mulighed opstår, bliver du bedt om at læse de vigtige oplysninger herunder. 

Hvis du, efter at have valgt og betalt for ét rejseprodukt, reserverer yderligere rejseprodukter i forbindelse med din rejse eller ferie via Hotels.com, vil du IKKE drage fordel af rettighederne gældende for pakkerejser under direktiv (EU) 2015/2302.

Derfor vil Hotels.com ikke være ansvarlig for den rette ydelse af disse yderligere rejseprodukter. Hvis du oplever problemer, bedes du kontakte den relevante rejseleverandør.

Hvis du imidlertid indenfor 24 timer af modtagelsen af bekræftelsen for hotelreservationen fra Hotels.com reserverer yderligere rejseprodukter, vil disse rejseprodukter blive en del af et sammensat rejsearrangement. Som påkrævet af EU-lovgivning har Hotels.com i dette tilfælde beskyttelse på plads til at refundere de betalinger, du udbetaler til Hotels.com for produkter, der ikke leveres på grund af Hotels.coms egen insolvens. Bemærk venligst, at hvis nogen af dine betalinger udbetales direkte til den relevante rejseleverandør, har Hotels.com ikke beskyttelse på plads til at refundere dine betalinger i tilfælde af den relevante rejseleverandørs insolvens. 
Du kan få flere oplysninger om insolvensbeskyttelse herunder:

Hotels.com har insolvensbeskyttelse i form af en forsikring hos International Passenger Protection Limited og garanteres af visse forsikringsgivere hos Lloyd's Syndicates for alle pengesummer betalt direkte til Hotels.com. Rejsende kan kontakte International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Tlf. +31 103120666, E-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk), hvis produkterne ikke leveres som følge af Hotels.coms egen insolvens.

Bemærk: Insolvensbeskyttelsen dækker ikke kontrakter med andre parter end Hotels.com, som kan opfyldes på trods af Hotels.coms insolvens. 

Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national lovgivning er tilgængeligt her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196896.

Revideret den __ maj 2020

© 2020 Hotels.com, L.P. Alle rettigheder forbeholdes.