Juridiske oplysninger

Hotels.com driver hjemmesiden https://da.hotels.com/, der fungerer som en grænseflade mellem dig og de forskellige leverandører af rejsetjenester.

 

Hotels.com, L.P. er et Texas Limited Partnership med hjemstedsadressen 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA.

 

Telefonnummer: +1 469-335-1197

 

Når du booker en rejsetjeneste via hjemmesiden, indgår du samtidig en kontrakt med den relevante rejseudbyder, som stiller rejsetjenesten til rådighed. Dette kunne f.eks. være Hotels.com og/eller en udbyder af overnatning.

 

Telefonnummer: 38487784

E-mailadresse: supportdk@chat.hotels.com

 

Når du indgår en kontrakt med Hotels.com eller en udbyder af overnatning, finder du leverandørens oplysninger på den side, hvor du gennemførte reservationen.

 

Varemærker og ophavsret

Hvis du har spørgsmål vedrørende brug eller licensering af varemærker eller ophavsretligt beskyttet materiale, bedes du kontakte os på:

Krav vedrørende ophavsret: CopyrightComplaints@expediagroup.com  

Krav vedrørende varemærker og krænkelse af intellektuel ejendomsret: TrademarkComplaints@expediagroup.com

Juridiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål


Hvis du har juridiske eller sikkerhedsmæssige spørgsmål, bedes du kontakte os på eunotifications@expediagroup.com.

Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse findes på http://ec.europa.eu/odr.