PDF
Juridiske oplysninger Hotels.com driver hjemmesiden https://da.hotels.com/, der fungerer som en grænseflade mellem dig og de forskellige Rejseudbydere (som defineret i brugervilkårene)
Hotels.com, L.P. med hjemstedsadressen 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA. Telefonnummer: +1 469-335-1197
Når du booker en rejsetjeneste via hjemmesiden (som defineret i brugervilkårene), indgår du samtidig en kontrakt med den relevante rejseudbyder (som defineret i brugervilkårene) for denne rejsetjeneste. Dette kan f.eks. være Expedia Travel (som defineret nedenfor)eller en udbyder af overnatning.
Når du indgår en kontrakt med Expedia Travel (som defineret nedenfor)eller en udbyder af overnatning, finder du oplysninger om rejseudbyderen på den side, hvor du gennemførte reservationen.
Expedia Travel betyder Travelscape LLC, hvis hjemstedsadresse er: 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA
Kontaktoplysninger for kundeservice Telefonnummer: 38487784 (lokal takst) E-mailadresse: her
Sådan bestemmes rækkefølgen af dine søgeresultater: Sorteringsrækkefølge
Varemærker og ophavsret Hvis du har spørgsmål vedrørende brug eller licensering af varemærker eller ophavsretligt beskyttet materiale, bedes du kontakte os på IPMatters@expedia.com
Ulovligt indhold og sikkerhedsmæssige sager Hvis du har en mistanke om, at der findes ulovligt indhold på vores hjemmeside, beder vi dig sende en e-mail til eu-notifications@hotels.com med en så præcis forklaring som muligt om, hvorfor du mener, at indholdet er ulovligt. Du bedes venligst også angive den direkte URL, så vi kan finde indholdet
ODR Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse findes på http://ec.europa.eu/odr.
Digital Services Act
Fra og med den 17/02/2023 når Hotels.com ikke op på 45 millioner gennemsnitlige månedlige brugere af tjenesten i Den Europæiske Union, hvilket er beregnet i overensstemmelse med punkt 77 i forordningen om digitale tjenester, Digital Services Act (DSA), og artikel 24, stk. 2 i DSA. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til afsnittet om DSA på Expedia Groups side for virksomhedsstandarder her.