PDF

BRUGERVILKÅR

Sidst revideret: den 1. januar 2023

Vores vilkår

Hej og velkommen! Tak, fordi du bruger tid på at læse disse brugervilkår ("vilkår").
Disse vilkår er vigtige, da de sammen med din bekræftelses-e-mail ("reservationsbekræftelse") beskriver de juridiske vilkår, som gælder for de rejsetjenester, der stilles til rådighed for dig via vores tjeneste. De gælder også for al din interaktion og kommunikation med os via vores tjeneste.
Din brug af vores tjeneste afhænger af din accept af disse vilkår. Du skal også acceptere disse vilkår for at kunne booke en rejsetjeneste. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, kan du ikke benytte vores tjeneste eller booke en rejsetjeneste.
Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår, og din fremtidige brug af vores tjeneste efter en sådan ændring af disse vilkår afhænger af, at du accepterer de opdaterede vilkår. Vi anbefaler, at du gemmer eller udskriver en kopi af disse vilkår.
I disse vilkår gælder følgende definitioner:
"Vi", "os" eller "vores" henviser til Hotels.com, L.P., et Texas Limited Partnership med hjemstedsadressen 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, som leverer vores tjeneste.
"Expedia Travel" henviser til Travelscape, LLC, et selskab stiftet og hjemmehørende i enhver henseende i USA med hjemstedsadresse på 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, USA
"Vores gruppe af selskaber" henviser til os, vores datterselskaber og partnerselskaber.
"Vores samarbejdspartnere" henviser til alle tilknyttede, co-brandede og/eller linkede hjemmesider, hvorigennem vores gruppe af selskaber leverer indhold eller tjenester.
"Vores tjeneste" henviser til leveringen af vores hjemmesider, apps og onlineværktøjer.
"Rejsetjenester" henviser til de rejsetjenester, der stilles til rådighed for dig af den eller de relevante rejseudbydere via vores tjeneste, såsom ophold på overnatningssteder.
"Rejseudbyder" henviser til rejseleverandøren, der stiller rejsetjenesterne til rådighed for dig via vores tjeneste.
"Du" henviser til dig, den rejsende, der anvender vores tjeneste eller foretager en reservation gennem vores tjeneste.
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt.
Afsnit 1: Regler og begrænsninger
Udover disse vilkår gælder yderligere vilkår og betingelser, der stilles til rådighed af rejseudbydere (såsom et overnatningssteds vilkår og betingelser), også for din reservation ("regler og begrænsninger").
For at kunne foretage en reservation skal du acceptere alle regler og begrænsninger for den rejseudbyder, du vælger (herunder betaling af udestående beløb, refusionsmuligheder, gebyrer, begrænsninger af tilgængelighed og anvendelse af priser eller tjenester m.m.). De relevante regler og begrænsninger gøres tilgængelige for dig, inden du foretager en reservation, og inkorporeres ved henvisning i disse vilkår.
Hvis du overtræder en rejseudbyders regler og begrænsninger, kan din reservation blive afbestilt, og du kan blive nægtet adgang til den relevante rejsetjeneste. Du kan også miste de penge, du har betalt for en sådan reservation, og vi eller rejseudbyderen kan opkræve eventuelle omkostninger fra din konto, som vi eller rejseudbyderen pådrages som følge af en sådan overtrædelse.
Rejseudbydere kan enten være enkeltpersoner, der driver forretning som forbruger til forbruger (C2C), eller erhvervsdrivende, der driver forretning som virksomhed til forbruger (B2C). På vores tjeneste markerer vi overnatningssteder som "privat vært" eller "privat leverandør", hvis rejseudbyderen har givet os besked om, at de tilbyder overnatning som en enkeltperson (ikke som erhvervsdrivende). Hvis du indgår en kontrakt med en enkeltperson som forbruger til forbruger, skal du være opmærksom på, at forbrugerlovgivningen ikke gælder for din aftale med rejseudbyderen. Rejseudbyderen er eneansvarlig for at vurdere, hvorvidt de driver forretning som forbruger eller virksomhed, samt for alle erklæringer, de giver til dig, hvad angår deres status som forbruger eller virksomhed.
Når betalingen gennemføres på reservationstidspunktet, kan Expedia Travel i visse lande agere som rejseudbyder med det formål at stille rejsetjenesten til rådighed for dig, herunder, men ikke begrænset til, rejsetjenester, der leveres i Den Europæiske Union i henhold til artikel 28 og 306-310 af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem samt lignende lovgivning i andre lande. I sådanne tilfælde udgøres regler og begrænsninger af de vilkår og betingelser, som stilles til rådighed af den underliggende leverandør (såsom et overnatningssteds vilkår og betingelser).
Afsnit 2: Brug af vores tjeneste
Vores regler
Vi stiller vores tjeneste til rådighed for at hjælpe dig med at finde oplysninger om rejsetjenester og med at booke disse rejsetjenester. Tjenesten stilles udelukkende til rådighed for dig til dette formål.
Vi ønsker at gøre mange rejsemuligheder tilgængelige for dig gennem vores tjeneste. Vores tjeneste giver dig ikke en udtømmende liste over tilgængelige rejsetjenester på en bestemt destination eller som svar på en bestemt søgning. Rejsetjenester, som kan bookes gennem vores tjeneste og andre rejsetjenester, kan muligvis også bookes gennem andre distributionskanaler.
Du accepterer, at:
 • du kun vil bruge vores tjeneste til personlige og ikke-kommercielle formål,
 • du skal være fyldt 18 år og være myndig til at indgå en kontrakt,
 • du kun vil bruge vores tjeneste på lovlig vis og i overensstemmelse med disse vilkår, og
 • at alle oplysninger, du giver til os, er sande, nøjagtige, gyldige og fyldestgørende.
 • Hvis du har en konto hos os, skal du:
 • beskytte dine kontooplysninger og
 • tage ansvar for enhver brug af din konto på vegne af dig selv eller andre.
 • Hvis du booker på vegne af andre, skal du:
 • sikre deres godkendelse, inden du agerer på deres vegne,
 • informere dem om de vilkår, der gælder for reservationen (herunder regler og begrænsninger), og sikre, at de accepterer sådanne vilkår, og
 • tage ansvar for at betale alle udestående beløb, for at anmode om ændringer/afbestillinger og for alle andre omstændigheder ved reservationen.
Du accepterer også, at du ikke må:
 • foretage falske eller svigagtige reservationer,
 • tilgå, monitorere eller kopiere indhold på vores tjeneste ved hjælp af robotter, spiders, scrapers eller andre automatiserede metoder eller manuelle processer,
 • overtræde begrænsningerne ved robotudelukkelsesoverskrifter på vores tjeneste eller omgå andre metoder, som anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til vores tjeneste,
 • foretage dig noget, som pålægger eller kan pålægge en urimelig eller stor belastning på vores infrastruktur,
 • oprette dybe links til vores tjeneste eller en del heraf eller
 • "frame", "spejle" eller på anden måde inkorporere en del af vores tjeneste på en anden hjemmeside.
Adgang
Vi kan til enhver tid nægte adgang til vores tjeneste af en hvilken som helst gyldig årsag. Vi kan også til enhver tid foretage forbedringer og ændringer til vores tjeneste.
Sådan sorterer vi dine søgeresultater
Der er mange tilgængelige rejsemuligheder på vores tjeneste, og vi vil gerne gøre dine søgeresultater så relevante som muligt. På siden med søgeresultater kan du vælge, hvordan du vil sortere dine søgeresultater, og bruge filtreringsmulighederne for at prioritere resultater baseret på dine præferencer, f.eks. pris, gæstebedømmelse eller andre kriterier. Hvis du ikke bruger disse funktioner, får du vist vores standardsorteringsrækkefølge, der sorterer resultaterne som beskrevet her.
I dine søgeresultater viser vi også nogle gange rejsemuligheder, som er betalte annoncer fra vores rejseudbydere. Sådanne rejsemuligheder er tydeligt markeret som "Annonce" eller lignende, så de adskiller sig fra andre muligheder.
Omdirigering og reservationstjenester fra tredjeparter
Hvis du bliver omdirigeret fra vores tjeneste til en reservationstjeneste fra en tredjepart med henblik på at foretage en reservation, skal du huske på, at alle reservationer, som foretages gennem disse rejsetjenester, foretages med tredjeparten og ikke med os. Vi er ikke ansvarlige for reservationer, der foretages gennem reservationstjenester fra tredjeparter, og vi påtager os intet ansvar over for dig i forbindelse med sådanne reservationer, undtagen hvis de er en del af et sammensat rejsearrangement som defineret og beskrevet i afsnit 6 (Sammensatte rejsearrangementer). Tredjepartstjenesteudbyderens vilkår og betingelser beskriver dine rettigheder over for tredjeparten samt deres ansvar over for dig. Hvis du foretager en reservation hos en tredjepartstjenesteudbyder, som er en del af et sammensat rejsearrangement, har vi dækning til at refundere dine betalinger til os for eventuelle tjenester, som ikke kan gennemføres på grund af vores insolvens.
Afsnit 3: Bekræftelse af en reservation
Din reservationsbekræftelse omfatter de vigtigste elementer i din reservation, herunder en beskrivelse af den eller de bookede rejsetjenester samt prisen.
Vi sender din reservationsbekræftelse og eventuelle relevante rejsedokumenter til den e-mailadresse, du angiver på reservationstidspunktet. Hvis du ikke modtager en reservationsbekræftelse inden for 24 timer efter reservationstidspunktet, bedes du kontakte os.
Afsnit 4: Betaling
Pris
Priser for rejsetjenester er som vist på vores tjeneste, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl.
Priser for rejsetjenester er dynamiske og kan ændre sig når som helst. Prisændringer påvirker ikke reservationer, der allerede er accepteret, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Vi tilbyder mange rejsetjenester og arbejder hårdt på at sikre, at de viste priser er korrekte. Vi forbeholder os altid retten til at rette eventuelle prisfejl på vores tjeneste.
Hvis der er tale om en åbenlys fejl, og du allerede har foretaget reservationen, giver vi dig mulighed for at beholde reservationen ved at betale den korrekte pris. Alternativt afbestiller vi reservationen uden omkostninger. Vi er ikke forpligtede til at stille rejsetjenester til rådighed for dig til en forkert (lavere) pris, selv efter at du har modtaget en reservationsbekræftelse, hvis fejlen med rimelighed burde have været åbenlys for dig.
Skatter
De viste priser på vores tjeneste kan inkludere skatter eller skatteinddrivelsesgebyrer. Sådanne skatter eller skatteinddrivelsesgebyrer kan inkludere beløb i forbindelse med moms, skat på varer og tjenesteydelser, omsætningsafgift, belægningsskat og andre lignende skatter.
Skatter eller skatteinddrivelsesgebyrer beregnes eller anslås generelt baseret på de priser, der vises på vores tjeneste, før eventuelle rabatter (inklusive dem, der finansieres af os), kuponer og loyalitetspoint, der kan gælde for din reservation, medmindre disse rabatter, kuponer og loyalitetspoint anses for at være et nedslag i prisen med henblik på at beregne eller anslå skatter i den relevante jurisdiktion for reservationen.
I visse jurisdiktioner kan du være ansvarlig for at skulle betale lokale skatter, som pålægges af de lokale skattemyndigheder (såsom byskatter eller turistskatter). Vores gruppe af selskaber eller rejseudbyderen kan opkræve sådanne lokale skatter fra dig. Vores gruppe af selskaber giver dig besked om eventuelle lokale skatter, som skal betales af dig, inden du gennemfører reservationen, forudsat at vores gruppe af selskaber er blevet informeret om sådanne skatter af rejseudbyderen.
De lokale skattesatser kan ændre sig fra reservationsdatoen til opholdsdatoen. Hvis skattesatsen har ændret sig på din opholdsdato, kan du være ansvarlig for at betale den højere skattesats.
Betalingsbehandling
Når betalingen gennemføres på reservationstidspunktet og betales i den lokale valuta for vores tjeneste (som relevant), vil selskabet, som opkræver betaling (gennem tredjepartsbetalingsudbydere) via din betalingsmetode være det selskab, som er angivet ud for det relevante land/den relevante region i tabellen herunder.
Land/region
Vores selskab, som opkræver betaling fra dig
Østrig, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Indonesien, Irland, Italien, Jordan, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Holland, Norge, Oman, Qatar, Filippinerne, Portugal, Rumænien, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australien
Travelscape, LLC., et selskab registreret i Australien
Brasilien
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
Indien
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Korea
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
New Zealand
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Schweiz
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Storbritannien
Travel Partner Exchange UK Limited
USA
Travelscape, LLC.
Uagtet paragraffen om lovvalg og værneting i afsnit 15 (Generelt) i disse vilkår vil den gældende lovgivning for betalingstransaktionen være lovgivningen i selskabets land, når et af vores selskaber (som angivet i tabellen ovenfor) opkræver betaling fra dig (gennem tredjepartsbetalingsudbydere) via din betalingsmetode.
Registrerede betalingsoplysninger
Vores privatlivspolitik indeholder oplysninger om, hvordan vi bruger dine betalings- og kontooplysninger, når du vælger, at vi skal gemme et kredit- eller betalingskort eller en anden betalingsmetode til fremtidig brug.
Betalingsbekræftelse
Du giver det relevante selskab (som angivet i tabellen ovenfor) eller rejseudbyderen tilladelse til at:
 1. bekræfte din betalingsmetode via forhåndsgodkendelse ved at opkræve et mindre beløb eller gennem andre former for bekræftelse og
 2. opkræve betaling via din betalingsmetode efter bekræftelsen.
Gebyrer opkrævet af banker
Nogle banker og kortudstedere opkræver gebyrer for internationale transaktioner. Hvis du f.eks. foretager en reservation med et kort, der er udstedt i et andet land end rejseudbyderens, eller du vælger at betale i en valuta, der adskiller sig fra den lokale valuta for vores tjeneste, vil din kortudsteder muligvis opkræve et transaktionsgebyr.
Nogle banker og kortudstedere opkræver desuden gebyrer for valutaomregning. Hvis du f.eks. foretager en reservation i en anden valuta end valutaen for dit kreditkort, kan din kortudsteder omregne reservationsbeløbet til valutaen for dit kreditkort og opkræve et vekselgebyr fra dig.
Hvis du har spørgsmål til disse gebyrer eller den valutakurs, der er anvendt for din reservation, bedes du kontakte din bank eller din kortudsteder. Vores gruppe af selskaber har ikke tilknytning til eller er ansvarlig for gebyrer i forbindelse med svingende valutakurser og gebyrer fra kortudstedere.
Alternative betalingsmetoder
Vi kan indgå samarbejder med udbydere af alternative betalingsmetoder (såsom forbrugerfinansieringsselskaber) for at give vores rejsende adgang til alternative betalingsmetoder. Vores gruppe af selskaber godkender eller anbefaler ikke bestemte udbydere af alternative betalingsmetoder eller deres produkter og tjenester. Vores gruppe af selskaber er ikke ansvarlig for indhold, handlinger eller udeladelser fra udbydere af alternative betalingsmetoder. Din anvendelse af sådanne betalingsmetoder er på eget ansvar og reguleres af de relevante udbyderes vilkår og politikker.
Valutaomregning
Eventuelle valutakurser, der vises på vores tjeneste, er baseret på offentlige kilder og aktuelle valutakurser, som kan være anderledes på rejsetidspunktet. Sådanne kurser er kun vejledende, og vores gruppe af selskaber garanterer ikke nøjagtigheden af sådanne valutakurser.
Svindel
Hvis en reservation eller konto viser tegn på svindel, misbrug tilknytning til en person eller entitet, der er underlagt myndighedspålagte sanktioner, eller andre mistænkelige aktiviteter, kan vi bede dig om yderligere oplysninger.
Hvis vi med rimelighed kan konkludere, at en reservation eller konto er forbundet med svindel eller mistænkelige aktiviteter, kan vi:
 • afbestille alle reservationer, som er knyttet til dit navn, din e-mailadresse eller din konto,
 • lukke eventuelle tilknyttede konti og
 • tage sagen i retten for blandt andet at kræve erstatning af dig for eventuelle tab.
Kontakt os vedrørende afbestilling af en reservation eller lukning af en konto.
Afsnit 5: Afbestilling eller ændring af reservationer
Afbestillinger eller ændringer foretaget af dig
Du kan foretage afbestillinger eller ændringer (f.eks. i forhold til rejsedato, destination, afrejsested, overnatningssted eller transportform) af reservationer ved at kontakte os.
Du har ikke automatisk ret til at afbestille eller ændre en reservation, medmindre det er tilladt af den relevante rejseudbyder i henhold til deres regler og begrænsninger (som stilles til rådighed for dig, inden du foretager reservationen).
Rejseudbydere kan opkræve gebyrer for afbestilling (helt eller delvist) eller ændring af en reservation. Sådanne gebyrer er angivet under udbyderens regler og begrænsninger. Du accepterer at skulle betale eventuelle gebyrer, du pådrager dig. Vær opmærksom på, at i forbindelse med ændringer vil prisen på dine nye rejsearrangementer være baseret på den gældende pris på det tidspunkt, hvor du bad os om at foretage ændringen. Denne pris er muligvis ikke den samme, som da du oprindeligt bookede rejsetjenesterne. Priser har en tendens til at stige, jo tættere på afrejsedatoen ændringen foretages.
Læs de relevante regler og begrænsninger, så du ved, hvilke vilkår der gælder for din reservation. For eksempel:
 • Hvis du booker et ophold på et overnatningssted, og du ikke afbestiller eller ændrer din reservation inden den relevante afbestillingsfrist, kan du blive opkrævet de afbestillings- eller ændringsgebyrer, som er angivet under de relevante regler og begrænsninger.
 • Nogle overnatningssteder tillader ikke afbestilling eller ændring af reservationer.
 • Hvis du foretager en reservation med betaling på overnatningsstedet, og du afbestiller reservationen eller ikke møder op, kan overnatningsstedet pålægge et gebyr for afbestilling eller manglende fremmøde, som angivet under de relevante regler og begrænsninger. Disse gebyrer opkræves i overnatningsstedets lokale valuta.
 • Hvis du ikke møder op, eller hvis du ikke bruger en del af eller alle de rejsetjenester, du har booket, ydes der muligvis kun refusion i henhold til de relevante regler og begrænsninger.
Hvis du ønsker at afbestille eller ændre en del af en reservation, og den relevante rejseudbyder tillader sådanne afbestillinger eller ændringer, vil vi muligvis opkræve et administrationsgebyr fra dig, udover eventuelle gebyrer, der pålægges af rejseudbyderen. Hvis der opkræves et sådant administrationsgebyr, får du besked om dette, inden du gennemfører ændringen eller afbestillingen.
Andre afbestillinger eller ændringer
Vi (og den relevante rejseudbyder) kan afbestille din reservation, hvis vi ikke modtager den fulde betaling for reservationen eller eventuelle gældende afbestillings- og ændringsgebyrer i forbindelse med reservationen inden betalingsfristen.
En reservation kan afbestilles eller ændres af rejseudbyderen eller os af flere årsager (f.eks. overbooking på et overnatningssted grundet tekniske problemer eller nedlukning af et overnatningssted på grund af en orkan). I disse tilfælde vil vi gøre en rimelig indsats for at give dig besked så hurtigt som muligt og tilbyde alternative muligheder, assistance eller refusion, hvis det er muligt.
Refusion
Refusioner overføres til den betalingsmetode, du anvendte under den oprindelige reservation. Sådanne refusioner foretages af den part, som tog imod din oprindelige betaling. Vores gebyrer refunderes ikke, medmindre andet er angivet under reservationsprocessen.
Afsnit 6: Specifikke vilkår for rejsetjenester
Dette afsnit indeholder oplysninger om de relevante vilkår for de specifikke rejsetjenester, som stilles til rådighed af rejseudbyderen. Disse oplysninger er ikke udtømmende og erstatter ikke de relevante regler og begrænsninger, som stilles til rådighed for dig, inden du foretager en reservation.
Hver rejsetjeneste er underlagt rejseudbyderens gældende regler og begrænsninger. Læs også dette afsnit, som ligeledes vil gælde for din reservation, hvor det er relevant. Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem dette afsnit og de relevante regler og begrænsninger, har de relevante regler og begrænsninger forrang.
Overnatning
Via vores tjeneste har du mulighed for at betale nu eller betale senere. Værelsespriser (inklusive eventuelle gældende skatter og gebyrer) vises til dig på vores tjeneste under betalingsmulighederne "Betal nu" og "Betal senere". Bemærk, at skatter og gebyrer kan variere afhængigt af din valgte betalingsmulighed. Skattesatsen og valutakursen kan ændre sig fra reservationstidspunktet til opholdsdatoerne.
Betal nu
Hvis du vælger betalingsmuligheden "Betal nu", vil det relevante selskab (som beskrevet i afsnit 4 (Betaling)) typisk opkræve reservationsbeløbet via din betalingsmetode på reservationstidspunktet.
Betal senere
Hvis du vælger betalingsmuligheden "Betal senere", vil rejseudbyderen opkræve betaling via din betalingsmetode i den lokale valuta på opholdstidspunktet.
Depositum
Nogle rejseudbydere kræver et betalingskort eller et kontant depositum ved indtjekning for at dække eventuelle ekstra omkostninger under dit ophold. Et sådant depositum er ikke relateret til nogen betaling, som modtages af det relevante selskab (som beskrevet i afsnit 4 (Betaling)) for din reservation.
Manglende fremmøde ved den første nat
Hvis du ikke møder op til den første nat i din reservation, men du har planer om at tjekke ind til de efterfølgende nætter, bedes du bekræfte dette med os inden den oprindelige indtjekningsdato. Hvis du ikke bekræfter dette, kan hele din reservation risikere at blive afbestilt. Der ydes kun refusion ved manglende fremmøde i overensstemmelse med overnatningsstedets gældende regler og begrænsninger.
Gruppereservationer
Du må ikke booke mere end otte værelser online via vores tjeneste for det samme overnatningssted på de samme opholdsdatoer. Hvis du booker mere end otte værelser i separate reservationer, kan vi afbestille dine reservationer. Vi kan også opkræve et afbestillingsgebyr, og hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, kan dette depositum gå tabt. Hvis du ønsker at booke mere end otte værelser, bedes du booke gennem afsnittet "Grupper og konferencer" på vores tjeneste. Du kan også blive bedt om at underskrive en kontrakt eller betale et ikke-refunderbart depositum.
Bedømmelser
Bedømmelser, som vises på vores tjeneste, giver et billede af, hvad du kan forvente af overnatningssteder med denne bedømmelse, herunder (hvor det er relevant) ved hjælp af lokale og nationale stjerneklassificeringer. De kan afvige fra standarderne i dit eget land. De viste bedømmelser på hjemmesiden repræsenterer ikke og giver ikke garanti for nogen bestemte funktioner eller faciliteter. Yderligere oplysninger kan findes i afsnittene "Oversigt" eller "Faciliteter" på overnatningsstedets profil. Disse retningslinjer kan ændre sig, og vores gruppe af selskaber og partnere kan ikke garantere nøjagtigheden af en specifik bedømmelse, der vises fra tid til anden på vores tjeneste.
Måltider
Hvis måltider er inkluderet i din reservation, afhænger antallet af måltider af, hvor mange nætter du har booket. Helpension inkluderer normalt morgenmad, frokost og aftensmad. Halvpension inkluderer normalt morgenmad og enten frokost eller aftensmad. Der ydes ikke refusion, hvis et eller flere måltider ikke benyttes.
Sammensatte rejsearrangementer
"Sammensat rejsearrangement" har samme betydning som definitionen af "sammensat rejsearrangement" i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af den 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, som gennemføres i national lovgivning ("direktiv (EU) 2015/2302").
Under visse omstændigheder og afhængigt af de rejsetjenester, der tilbydes fra tid til anden, kan et sammensat rejsearrangement dannes som følge af de rejsetjenester, du booker på eller via vores hjemmeside. Når denne mulighed opstår, bliver du bedt om at læse de vigtige oplysninger herunder.
Hvis du, efter at have valgt og betalt for én rejsetjeneste, booker yderligere rejsetjenester i forbindelse med din rejse eller ferie via vores hjemmeside, vil du IKKE drage fordel af rettighederne gældende for pakkerejser under direktiv (EU) 2015/2302. Derfor vil vi ikke være ansvarlig for gennemførelsen af disse yderligere rejsetjenester. Hvis du oplever problemer, bedes du kontakte den relevante rejseudbyder.
Hvis du booker en rejsetjeneste hos en tredjepart, såsom billeje til din rejse, via et link på bekræftelsessiden eller i reservationsbekræftelsen senest 24 timer efter, at du har modtaget bekræftelsen af reservationen på overnatningsstedet fra os, bliver disse rejsetjenester dog en del af et sammensat rejsearrangement. Som påkrævet af EU-lovgivningen har vi i dette tilfælde dækning til at refundere de betalinger, du foretager til os for tjenester, der ikke gennemføres på grund af vores egen insolvens. Bemærk, at hvis nogen af dine betalinger foretages direkte til den relevante rejseudbyder, har vi ikke dækning til at refundere dine betalinger i tilfælde af den relevante rejseudbyders insolvens.
Flere oplysninger om insolvensbeskyttelse:
Hotels.com, L.P. har tegnet en insolvensforsikring hos Liberty Mutual Insurance Europe SE (5-7 Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg). Rejsende kan kontakte dette selskab på tlf. +31 103120666 eller via e-mail på ippclaims@nl.sedgwick.com, hvis tjenesterne ikke kan realiseres på grund af Hotels.com, L.P.s insolvens.
Bemærk: Insolvensforsikringen dækker ikke kontrakter med andre parter end Hotels.com, L.P., som kan realiseres på trods af Hotels.com, L.P.s insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som indarbejdet i dansk national lovgivning kan findes her.
Vrbo-ferieboliger
Når du booker en feriebolig, som distribueres gennem vores tjeneste fra Vrbo eller et af Vrbos varemærker (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt og Abritel), i det følgende kaldet en "Vrbo-feriebolig", gælder Vrbos vilkår og betingelser, som vises til dig under reservationsprocessen, for din betaling og reservation af Vrbo-ferieboligen.
Afsnit 7: Internationale rejser
Internationale rejser
©2022 Expedia, Inc. og vores partnere (hvis relevant). Du skal tjekke eventuelle rejsevarsler og -råd fra de relevante myndigheder, inden du booker internationale rejser. Du bør også tjekke sådanne rejsevarsler og -råd under rejsen og inden din hjemrejse for at undgå og minimere potentielle forstyrrelser.
Du kan finde oplysninger om risikoniveauet forbundet med rejser til bestemte internationale destinationer her: Rejsevejledninger (um.dk)
Sundhed
Anbefalede vaccinationer kan ændres når som helst. Du bør tale med din læge om de aktuelle anbefalinger, inden du rejser. Du er ansvarlig for at sikre, at du:
 • opfylder alle sundhedsmæssige krav til indrejse,
 • får de anbefalede vacciner,
 • tager al den anbefalede medicin og
 • følger alle lægeråd i forbindelse med din rejse.
Du kan finde lægefaglig rådgivning på https://rejse.ssi.dk/. Alternativt bedes du kontakte din læge for at få yderligere vejledning.
Pas og visum
Du skal rådføre dig hos den relevante ambassade eller det relevante konsulat for at få oplysninger om pas og visum. Kravene kan ændre sig, så tjek de opdaterede oplysninger inden reservation og afrejse, og sørg for at have tilstrækkelig tid til alle relevante ansøgninger.
Vores gruppe af selskaber er ikke ansvarlig for nægtet boarding på en flyrejse, nægtet ombordstigning på et krydstogt eller nægtet indrejse til et land, som skyldes din forsømmelighed, herunder hvis du ikke besidder den korrekte og tilstrækkelige rejsedokumentation, som kræves af rejseudbyderen, myndighederne eller landet (herunder lande, hvor du mellemlander). Dette inkluderer alle mellemlandinger på en flyrejse eller stop på et krydstogt, også selvom du ikke forlader flyet, lufthavnen eller krydstogtskibet.
Pas: Du skal have et gyldigt pas i udstedelseslandet til alle rejser, der tilbydes gennem vores tjeneste.
Nogle oversøiske lande stiller krav om, at dit pas er gyldigt i en minimumsperiode, efter at du er rejst ind i landet, typisk seks måneder. Hvis dit pas udløber inden for et år, skal du tjekke kravene for din destination, inden du lægger dine endelige rejseplaner.
Navnet i passet skal svare til navnet på billetten. Ellers kan du muligvis ikke rejse, og forsikringen kan være ugyldig. Hvis et medlem af din gruppe ændrer sit navn efter reservationstidspunktet, men inden rejsen (f.eks. i forbindelse med ægteskab), skal du give os besked.
Tjek siden Husk gyldigt pas (um.dk) for at få flere oplysninger.
Visum: For at få oplysninger om krav til visum rådes du til at kontakte ambassaden eller konsulatet i det land, du har til hensigt at besøge, samt ambassaden eller konsulatet på din hjemrejsedestination, hvis du ikke er statsborger i landet.
Flere lande introducerer nye krav til flyselskaber om at udlevere personlige oplysninger om alle rejsende om bord på flyet. Disse data indsamles enten i lufthavnen ved indtjekning eller i nogle tilfælde, når du foretager reservationen. Kontakt venligst det relevante flyselskab, du rejser med, hvis du har spørgsmål.
Vores gruppe af selskaber garanterer ikke, at rejser til internationale destinationer er tilrådelige eller uden risiko, og vi er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af rejser til disse destinationer.
Afsnit 8: Ansvar
Ansvar for rejsetjenester
Rejseudbyderne stiller rejsetjenesterne til rådighed for dig.
Når Expedia Travel er rejseudbyderen, i det maksimale omfang det er tilladt af lovgivningen og underlagt bestemmelserne i disse vilkår eller de relevante regler og begrænsninger, vil Expedia Travel kun være ansvarlig over for dig for direkte skader, som:
 • med rimelighed kunne forudses af både dig og Expedia Travel,
 • rent faktisk er blevet lidt af eller påført dig og
 • direkte kan tilskrives Expedia Travels handlinger i forbindelse med leveringen af rejsetjenesterne.
I forbindelse med Expedia Travels ansvar, hvad angår rejsetjenesterne, vil dette ansvar ikke samlet overstige det beløb, du har betalt til Expedia Travel for den pågældende rejsetjeneste.
Andre rejseudbyderes ansvar over for dig vil være som beskrevet i de relevante regler og begrænsninger.
Vores ansvar
Vi ejer og driver vores tjeneste, og rejseudbyderne leverer rejsetjenesterne til dig.
I det maksimale omfang, som det er tilladt af lovgivningen, vil vi og vores partnere ikke være ansvarlige for:
 • disse rejsetjenester, som rejseudbyderne stiller til rådighed for dig,
 • handlinger, fejl, udeladelser, erklæringer, garantier eller uagtsomhed fra sådanne rejseudbydere eller
 • eventuelle personskader, dødsfald, ejendomsskader eller andre skader eller udgifter som følge af ovenstående.
Rejseudbyderne giver os oplysninger, der beskriver rejsetjenesterne. Disse oplysninger omfatter billeder, priser og de relevante regler og begrænsninger m.m. Vi viser disse oplysninger på vores tjeneste. Rejseudbyderne er ansvarlige for at sikre, at sådanne oplysninger er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. Vores gruppe af selskaber og partnere er ikke ansvarlige for eventuelle unøjagtigheder, medmindre og kun hvis vi direkte har forårsaget sådanne unøjagtigheder (dette inkluderer også bedømmelser af overnatningssteder, som kun har et vejledende formål og muligvis ikke udgør en officiel bedømmelse). Vores gruppe af selskaber og partnere garanterer ikke tilgængeligheden af specifikke rejsetjenester.
Billeder og illustrationer på vores tjeneste stilles kun til rådighed som vejledning for at vise dig niveauet og typen af overnatning.
I det maksimale omfang, det er tilladt af lovgivningen, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår, gælder følgende:
 • Oplysninger, software eller rejsetjenester, der vises på vores tjeneste, leveres uden nogen garanti eller forudsætninger af nogen art. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, underforståede garantier og forudsætninger for tilfredsstillende kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret eller ikke-krænkelse.
 • Vores gruppe af selskaber og partnere fraskriver sig alle sådanne garantier og betingelser.
Ved at vise sådanne rejsetjenester på vores tjeneste godkendes eller anbefales disse rejsetjenester ikke af vores gruppe af selskaber eller vores partnere. Vores gruppe af selskaber og partnere fraskriver sig, i det maksimale omfang der er tilladt af lovgivningen, alle garantier og betingelser for, at vores tjeneste, dens servere eller alle e-mails, der sendes fra os eller vores partnere, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter.
I det maksimale omfang loven tillader det og underlagt begrænsningerne i disse vilkår, vil hverken vores gruppe af selskaber eller vores partnere være ansvarlige for direkte, indirekte, pønalt begrundede, særlige, tilfældige eller følgetab eller -skader, som skyldes:
 • rejsetjenesterne,
 • brugen af vores tjeneste,
 • enhver forsinkelse eller manglende evne til at bruge vores tjeneste eller
 • din brug af links fra vores tjeneste,
uanset om det er i forbindelse med uagtsomhed, kontrakt, retsbrud, forbrugerbeskyttelseslovgivning eller på anden vis, og selv hvis vores gruppe af selskaber og vores partnere er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.
Med hensyn til ansvar for vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi bliver dømt ansvarlige for tab eller skader i henhold til disse vilkår, er vi, i det maksimale omfang loven tillader det, kun ansvarlige over for dig for direkte skader, som:
 • med rimelighed kunne forudses af både dig og os,
 • rent faktisk er blevet lidt af eller påført dig og
 • direkte kan tilskrives vores handlinger.
I tilfælde af vores ansvar vil et sådant ansvar under ingen omstændigheder samlet overstige (a) omkostningerne betalt af dig for de pågældende rejsetjenester eller (b) hundrede dollars (100,00 USD) eller et tilsvarende beløb i den lokale valuta.
Denne ansvarsbegrænsning afspejler risikoens fordeling mellem dig og os. Begrænsningerne beskrevet i dette afsnit vil fortsat være gældende, selv hvis et begrænset retsmiddel, som er anført i disse vilkår, måtte vise sig utilstrækkeligt. Ansvarsbegrænsningerne i disse vilkår træder i kraft til fordel for vores gruppe af selskaber og vores partnere.
I alle tilfælde af force majeure, herunder afbrydelse af kommunikationsmidler eller en strejke hos flyselskaber, overnatningssteder eller flyveledere, suspenderes forpligtelserne i disse vilkår, som er påvirket af force majeure. I sådanne tilfælde vil den part, der er berørt af force majeure, ikke være ansvarlig som følge af manglende evne til at opfylde sådanne forpligtelser.
Forbrugere har visse lovfæstede rettigheder. Undtagelserne og begrænsningerne i disse vilkår gælder kun i det omfang, loven tillader det. Intet i disse vilkår begrænser eller ekskluderer vores ansvar for svindel eller personskade eller dødsfald (som følge af vores handlinger eller undladelser).
Skadesløsholdelse
Du accepterer at forsvare og skadesløsholde vores gruppe af selskaber, partnere og deres mellemledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter fra nogen som helst ansvarsholdelse, påtalelser, krav, erstatninger, tab, skader, bøder, straffe eller andre udgifter eller omkostninger af nogen art ("Tab"), herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som fremsat af tredjeparter som følge af:
 • dit brud på disse vilkår eller de dokumenter, der henvises til heri,
 • din overtrædelse af nogen lov eller en tredjeparts rettigheder eller
 • din brug af vores tjeneste,
i det omfang at sådanne tab ikke direkte skyldes handlinger foretaget af vores gruppe af selskaber eller vores samarbejdspartnere (hvis det er relevant).
Afsnit 9: Anmeldelser, kommentarer og billeder
Ved at indsende indhold til vores tjeneste via e-mail, opslag eller på anden måde, herunder anmeldelser, billeder, videoer, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer eller lignende (samlet betegnet "indsendt materiale"):
 • bekræfter du, at alt indsendt materiale er skabt af dig, og at du har og fortsat vil have alle de nødvendige rettigheder til at lade os bruge det indsendte materiale som angivet i disse vilkår, og
 • giver du vores gruppe af selskaber og samarbejdspartnere en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, overdragelig, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, publicere, skabe afledte værker af og offentliggøre og fremvise det indsendte materiale i hele verden via et hvilket som helst medie, som eksisterer i skrivende stund eller udvikles på et senere tidspunkt.
Du anerkender og accepterer også, at vores gruppe af selskaber og samarbejdspartnere kan vælge at bruge det navn, du inkluderer sammen med det indsendte materiale (f.eks. dit for- og efternavn og din hjemby i forbindelse med en anmeldelse, du indsender), efter vores eget skøn og i et ikke-identificerbart format. Indsendt materiale kan også deles med rejseudbydere.
Du giver også vores gruppe af selskaber ret til lovligt at retsforfølge alle personer eller entiteter, som overtræder dine eller vores gruppe af selskabers rettigheder.
Indsendt materiale er ikke fortroligt eller navnebeskyttet.
Hvis det er muligt, giver du udtrykkeligt afkald på alle "moralske rettigheder" (herunder retten til tilskrivning eller integritet), der måtte eksistere i dit indsendte materiale. Du accepterer, at du ikke har nogen indvendinger mod offentliggørelse, brug, ændring, sletning eller udnyttelse af dit indsendte materiale, som foretages af vores gruppe af selskaber, vores samarbejdspartnere eller nogen af vores andre licenstagere.
Du er fuldt ud ansvarlig for indholdet i dit indsendte materiale. Du må ikke sende eller overføre til eller fra vores tjeneste og accepterer, at det indsendte materiale, du fremstiller, ikke omfatter indhold, som:
 • er ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller ville krænke rettigheder eller lovgivning vedrørende offentlig omtale eller privatlivets fred,
 • er kommercielt (såsom anmodninger om penge, reklamer eller markedsføring af varer eller tjenester osv.),
 • krænker eller misbruger ophavsret, varemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder, der tilhører en tredjepart, eller
 • er anstødeligt på basis af samfundsinteresse, sædelighed, offentlig ro og orden, offentlig sikkerhed eller national harmoni.
Du er eneansvarlig for alle skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af reglerne ovenfor, eller enhver anden skade som følge af dit indsendte materiale til vores tjeneste.
Vi kan udøve vores rettigheder (f.eks. vores ret til at bruge, offentliggøre, vise, slette osv.) i forbindelse med alt indsendt materiale uden at underrette dig.
Hvis du indsender mere end én anmeldelse af det samme overnatningssted, er det kun din senest indsendte anmeldelse, der er kvalificeret.
Alt indsendt materiale skal også overholde følgende retningslinjer samt yderligere retningslinjer, som du kan blive oplyst om under indsendelsesprocessen:
 • Relevant – alt indsendt materiale skal være relevant for overnatningsstedet, restauranten, beliggenheden eller generelle rejseoplevelser.
 • Originalt – du må kun indsende dine egne anmeldelser, billeder og andet indhold. Indsend ikke materiale, der stammer fra andre kilder (hverken personlige eller kommercielle)
 • Ikke-kommercielt – indsend ikke materiale, der inkluderer tredjepartsvaremærker, logoer, branding, billeder af kendte personer eller andre letgenkendelige personer, markedsføringsmateriale eller andet indhold til kommercielle formål.
 • Ingen skadelige filer – indsend ikke materiale, der indeholder virusser eller anden skadelig kode, som enten har til hensigt at skade eller kan medføre skader på vores systemer og/eller dem, som bruger vores systemer. Kommentarer, som indeholder HTML eller URL-adresser, vil ikke blive formateret korrekt på vores hjemmeside.
 • Billeder – billeder skal være i BMP-, PNG-, GIF- eller JPEG-format med en filstørrelse på maks. 5 MB.
Vi påberåber os intet ejerskab af, godkendelse af eller tilknytning til indsendt materiale fra dig.
Afsnit 10: Politik for intellektuel ejendomsret og meddelelser
Meddelelser om ophavsret og varemærker
Alt indhold på vores tjeneste er ©2022 Hotels.com, L.P., et selskab tilhørende Expedia Group. Alle rettigheder forbeholdes. Hotels.com og Hotels.com-logoet er varemærker tilhørende Hotels.com, L.P. Andre logoer og produkt- og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Vi er ikke ansvarlige for indhold på hjemmesider, der drives af andre parter end os.
Google® Translate-værktøjet stilles til rådighed gennem vores tjeneste for at give dig mulighed for at oversætte indhold såsom brugergenererede anmeldelser. Google® Translate-værktøjet bruger en automatiseret proces til at oversætte tekst, og dette kan resultere i unøjagtigheder. Din anvendelse af Google® Translate-værktøjet er på eget ansvar. Vi giver ingen løfter, forsikringer eller garantier vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oversættelserne leveret af Google® Translate.
Vores tjeneste kan indeholde links til hjemmesider, der drives af andre parter end os. Disse links er kun vejledende. Vi kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold eller din brug deraf. Vores medtagelse af links til disse hjemmesider betyder ikke, at vi anbefaler materialet på disse hjemmesider eller har en forbindelse til dem, der driver disse hjemmesider.
Hvis du bemærker en krænkelse af vores varemærke, bedes du informere os herom via e-mail på TrademarkComplaints@expediagroup.com. Vi behandler kun henvendelser vedrørende krænkelse af vores varemærke via denne e-mailadresse.
Politik og klager vedrørende krænkelse af intellektuel ejendomsret
Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret og forventer, at vores leverandører, partnere og brugere (samlet betegnet "brugere") gør det samme. Vores politik forbyder brugere at offentliggøre materiale, der krænker andres ophavsret, varemærkerettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, og under de rette omstændigheder vil vi lukke brugerkonti, der gentagne gange krænker disse rettigheder. Kravene og instruktionerne til at indgive klager vedrørende ophavsret og varemærker kan findes her under "Klager og formularer vedrørende krænkelse af intellektuel ejendomsret".
Meddelelser vedrørende patenter
Et eller flere patenter, der ejes af os eller vores gruppe af selskaber, kan gælde for vores tjeneste og de funktioner og ydelser, der gøres tilgængelige via vores tjeneste. Dele af vores tjeneste drives under licens for et eller flere patenter. Andre patenter afventer.
Afsnit 11: Tilgængelig software på vores tjeneste
Software
Al software, som kan downloades via vores tjeneste eller en butik med mobilapps ("software") er ophavsretligt beskyttet og tilhører vores gruppe af selskaber eller vores relevante leverandører. Din brug af denne software er underlagt vilkårene i en eventuel slutbrugerlicensaftale, der følger med softwaren ("licensaftale"). Du skal først acceptere licensaftalen for at kunne installere, downloade eller bruge softwaren.
Til enhver software, som ikke har vedlagt en licensaftale, giver vi dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicenserbar licens til at downloade, installere og bruge softwaren med henblik på at anvende vores tjeneste i overensstemmelse med disse vilkår og ikke til nogen andre formål. Softwaren stilles til rådighed for dig uden omkostninger eller gebyrer.
Al software (såsom HTML-koder og Active X-kontroller m.m.), der findes på vores tjeneste, ejes af vores gruppe af selskaber, vores samarbejdspartnere eller vores respektive leverandører. Al software er ophavsretligt beskyttet af lovgivningen og internationale traktater. Enhver reproduktion eller videredistribution af softwaren er forbudt i henhold til loven og kan resultere i alvorlige civil- og strafferetlige sanktioner. Alle, der overtræder loven, vil blive retsforfulgt.
Uden at begrænse ovenstående er kopiering eller reproduktion af softwaren til en anden server eller placering til yderligere reproduktion eller distribution ikke tilladt. Softwaren indebærer kun en eventuel garanti i henhold til vilkårene i licensaftalen.
Vilkår for kort
Din brug af kort, som er tilgængelige på vores tjeneste, reguleres af Googles vilkår for brug og Microsofts vilkår for brug samt Googles privatlivspolitik og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Google og Microsoft forbeholder sig retten til at ændre deres vilkår for brug og privatlivspolitikker når som helst og efter eget skøn. Klik herunder for at få yderligere oplysninger:
OpenStreetMap-geodata, der bruges til kortlægning, tilhører ©OpenStreetMaps bidragydere og stilles til rådighed underOpen Database License (ODbL).
Afsnit 12: Beskyttelse af privatlivets fred og personlige oplysninger
Vi forpligter os til at beskytte privatlivets fred og de personlige oplysninger, du giver til os.
Du bedes gennemgå vores gældende privatlivspolitik, som også gælder for din brug af vores tjeneste og er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår.
Afsnit 13: Loyalitetsprogram
Vi tilbyder et gratis loyalitetsprogram til vores rejsende. Læs vores gældende vilkår og betingelser for at få flere oplysninger om programmet og fordelene. Disse vilkår og betingelser er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår.
Du bliver automatisk loyalitetsmedlem, når:
 • du opretter en konto, eller
 • når du logger ind på din konto eller bruger vores tjeneste, hvis du allerede har en konto og ikke allerede er medlem.
Afsnit 14: Kontakt og klager
Support til rejsende og håndtering af klager
Vi står klar til at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål eller klager i forbindelse med din reservation.
Hvis du har et problem med din bookede rejsetjeneste, hvis du indsender en klage, eller hvis du er berettiget til kompensation fra en rejseudbyder, kan vi hjælpe dig og rejseudbyderen med at løse problemet.
Kontakt os her, hvis du har spørgsmål eller klager under din rejse.
Tab, tyveri eller skader
Klager over tab, tyveri eller skader på bagage, tøj eller personlige genstande, som ikke var under din kontrol under din rejse, skal rettes til den relevante rejseudbyder (f.eks. overnatningsstedet eller flyselskabet).
Under rejsen
Du bedes oplyse om eventuelle problemer under rejsen (eller snarest muligt derefter) ved at kontakte:
 1. os her eller
 2. den relevante rejseudbyder, hvis problemet opstod under ud- eller hjemrejsen.
Dette vil gøre det muligt at træffe foranstaltninger for at løse problemet og forsøge at begrænse den skade, du har lidt. Hvis du ikke oplyser om problemer under rejsen, kan dette fratage os og rejseudbyderen muligheden for at undersøge sagen nærmere og løse problemet, mens du er afsted. Dette kan påvirke dine rettigheder i henhold til disse vilkår, herunder reducere eventuel skyldig kompensation til dig, potentielt til ingenting.
Efter rejsen
For at indsende klager efter rejsen bedes du kontakte os her.
Du opfordres til at indsende eventuelle klager inden for 30 dage efter rejsens afslutning.
Papirkopier
Klager i fysiske papirudgaver skal sendes til enten:
• rejseudbyderen, der leverer rejsetjenesten, på den adresse, der er angivet i deres regler og begrænsninger, eller
• til os på nedenstående adresse:
Hotels.com, L.P.
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas
Texas 75240
USA
(med en kopi til: supportdk@chat.hotels.com)
Telefonnummer til kundeservice: 38 48 77 84 (lokal takst)
Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse findes på http://ec.europa.eu/odr
Afsnit 15: Generelt
Lovvalg og værneting
Disse vilkår er underlagt dansk lov. Du accepterer hermed, at enhver tvist omhandlende direkte eller indirekte brug af vores tjeneste eller i forbindelse med disse vilkår, har værneting ved domstolene i Danmark. Brugen af vores tjeneste er uautoriseret i enhver retskreds, som ikke effektuerer samtlige bestemmelser i disse vilkår, inklusive og uden begrænsning, denne paragraf.
Forsikring
Medmindre andet er angivet, inkluderer de viste priser ikke rejseforsikring. Du rådes til at tegne en forsikring, der dækker visse tilfælde af aflysninger og visse risici (såsom udgifter til hjemtransport i tilfælde af ulykker eller sygdom). Du er ansvarlig for at sikre, at forsikringen dækker dine behov. Du kan blive tilbudt visse rejseforsikringsprodukter. Hvis det er tilfældet, vil oplysninger om forsikringsudbyderen, de vigtigste oplysninger samt vilkår og betingelser blive vist på vores tjeneste.
Manglende håndhævelse
Vores eventuelle manglende eller forsinkede håndhævelse af en bestemmelse i disse vilkår tilsidesætter ikke vores ret til at håndhæve denne eller andre bestemmelser i disse vilkår på et senere tidspunkt.
Bestemmelser, der ikke kan håndhæves
Hvis en bestemmelse (eller en del af en bestemmelse) i disse vilkår af en domstol eller anden myndighed med kompetent jurisdiktion dømmes ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse (eller en del af bestemmelsen) om nødvendigt anses for ikke at udgøre en del af disse vilkår. Dette påvirker ikke gyldigheden og retskraften af de andre bestemmelser.
Hele aftalen
Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til vores tjeneste. De erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation (uanset om den er elektronisk, mundtlig eller skriftlig) mellem dig og os vedrørende vores tjeneste.
Overdragelse
Vi kan, og du må ikke, tildele, underlicensere eller uddelegere rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.
Tredjepartsrettigheder
Medmindre det er udtrykkeligt angivet i disse vilkår, har vi ikke til hensigt, at nogen af disse vilkår skal håndhæves af personer, der ikke er en part i disse vilkår. Der kræves ikke samtykke fra tredjeparter i forbindelse med ansvarsfraskrivelse, ændring eller opsigelse af nogen af disse vilkår. Disse vilkår giver ingen rettigheder i henhold til gældende love eller regler vedrørende tredjeparters rettigheder til at håndhæve nogen af disse vilkår.
Vedvarende forpligtelser
Alle bestemmelser i disse vilkår, som udtrykkeligt eller i kraft af deres natur pålægger forpligtelser efter udløbet eller opsigelsen af disse vilkår, skal fortsat gælde efter udløbet eller opsigelsen.
Afsnit 16: Registreringer
Skatteregistrering i delstation New York
Omsætningsafgifter og belægningsafgifter i New York skal betales under opholdet, hvis det er relevant. I forbindelse med "Betal nu"-reservationer er Travelscape LLC's registreringsnummer som skatteleverandør i New York 880392667, og registreringsnummeret for belægningsskat på hoteller i New York City er 033960.
Klik herunder for at få yderligere oplysninger: